Němečtí zelení nahlédli do temelínského reaktoru. Názory nemění

Temelín - Do Jaderné elektrárny Temelín přijeli zástupci německé strany Zelených. Pozvala je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský. Zhruba na tříhodinové prohlídce nahlédli i do útrob momentálně odstaveného reaktoru. Všichni ovšem upozornili, že své názory na jadernou energetiku nemění.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Viktor Chlad

Jadernou elektrárnu Temelín si její kritici prohlédli během odstávky druhého bloku. Podle ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského šlo o třetí podobnou exkurzi, očekává, že nebude poslední.

Delegaci vedla členka německé strany Zelených (Svaz 90/Zelení) Brigitte Artmannová. Navštívila i útroby reaktoru. „Pokládám za velkou čest, že jsem tam mohla nahlédnout,“ podotkla Artmannová. Upozornila však, že návštěva v elektrárně nijak neotřásla jejím názorem o nebezpečnosti výroby jaderné energie a také o přístupu České republiky k ní. Poukázala na porušování Aarhuské úmluvy, která má zajišťovat přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí. „V současnosti vzniká energetická koncepce, která má být podrobena přezkumu za účasti občanů, jak to učinilo i Polsko,“ upozornila.

Že by Němci na základě této exkurze změnili negativní názor na jadernou energii, ovšem ředitel elektrárny a předsedkyně SÚJB neočekávali. Podle Dany Drábové to ani nebylo cílem této akce. „Kdybyste se zeptali, jaký je výstup z dnešního dne, tak bych vám nedokázala žádný konkrétní říci,“ poznamenala. Cílem je podle Drábové ukázat různé úhly pohledu a přimět lidi kriticky přemýšlet, ne však někoho přesvědčovat ve snaze změnit jeho názory.

Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost:

Dana Drábová„Je třeba ukazovat všem, že elektrárna je provozována a dozírána normálními lidmi, kteří nemají rohy a kopyta a nechtějí světu zlé, ale chtějí dělat svoji práci dobře, chtějí, aby elektrárny byly dobře postavené a provozované, aby byly dobrým sluhou, a nikdy se nestaly zlým pánem.“


Video Brífink po návštěvě JETE
video

Brífink po návštěvě JETE