Šumava se inspiruje Skotskem. Zaměří se na farmáře i divokou přírodu

Šumava - Vedení šumavského parku má za sebou týdenní pracovní návštěvu národních parků ve Velké Británii. S představiteli čtyř největších rezervací prodiskutovali projekty, které by pomohly regionálnímu rozvoji na Šumavě. Turisty chce NP Šumava lákat třeba na farmaření nebo divokou přírodu.

Národnímu parku Šumava chybí užší spolupráce s obcemi při rozvoji turistiky. Právě na tento problém se zaměřila Správa národního parku při návštěvě Peak District a dalších tří britských rezervací. „Inspiraci pro ochranu přírody hledáme spíše v kontinentálních národních parcích,“ uvedl Jiří Mánek, ředitel Správy NP Šumava.

Z jednání obou vedení parků vzešlo několik projektů, které by bylo možné realizovat i v šumavském prostředí. Vedení parku chce také výrazně rozšířit služby poskytované informačními centry. Zaměřila by se více na historii Šumavy nebo na prodej suvenýrů od místních výrobců.

NP Šumava se chce zaměřit na farmáře
Zdroj: ČT24

Zároveň chce vedení parku stejně jako v Británii dále rozvíjet podporu místních farmářů. Pro turisty by naopak správa rozšířila možnosti pozorování divoké přírody, které už částečně zařadila do svého zoologického programu.

Právě na turistickém ruchu je závislá většina šumavských obcí. Nové projekty ale vidí starostové reálně pouze v případě, že národní park bude přímo odpovědný za regionální rozvoj. Turistickému ruchu už částečně napomohl také nový návštěvní řád. Ten nyní dovoluje častější splouvání Teplé Vltavy nebo plánované zpřístupnění Luzenského údolí.

Video NP Šumava se inspiroval ve Skotsku
video

NP Šumava se inspiroval ve Skotsku