Jak přilákat žáky na učiliště? Někde zkouší Technohrátky

Pardubice - Pardubický kraj chce přilákat děti ze základních škol k učňovským oborům. Spustil projekt na podporu technického vzdělávání, který se jmenuje Technohrátky. Žákům by měl ukázat, že učňovské obory jsou atraktivní. Chce je přivést přímo do dílen, aby viděli, jak takové řemeslo vypadá. Řemeslníků je totiž v regionu dlouhodobě nedostatek.

Projekt Technohrátky přichází s novou formou, jak zaujmout žáky základních škol, aby o učňovských oborech začali uvažovat. Přivádí je přímo do učňovských dílen, kde se jim věnují sami budoucí řemeslníci. „Mladá generace má svůj typický jazyk, dokážou si ty informace předat zábavnější a atraktivnější formou,“ uvedla manažerka projektu Technohrátky Eva Hromádková.

Sháňka je po absolventech technických oborů

Přitom právě o řemesla je nejen na východě Čech mezi zaměstnavateli velký zájem. Úřady práce mají nedostatek nástrojářů, zámečníků nebo uměleckých kovářů. „My máme zhruba dva a půl tisíce volných pracovních míst a z toho šedesát procent v technických oborech,“ uvedl ředitel úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl.

Pardubický kraj, jako zřizovatel učilišť a škol, si od projektu slibuje zvýšení zájmu o jinak skomírající řemeslné obory. Zkušených řemeslníků totiž ubývá. „Věkový průměr v některých firmách je 58 let. A to je tak závažné, že se snažíme pomoct, kde můžeme,“ podotkla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová. Projekt Technohrátky skončí v prosinci letošního roku. Příští rok potom školy zhodnotí, zda se mezi žáky zájem o učební obory zvýšil.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny