Labe v Mělníku kulminuje, hráz chránící město ale protéká

Mělník - Labe v Mělníku kulminuje, přetečení hrází, které chrání části Mělníka Pškovku a Mlazice před velkou vodou, už nehrozí. Zábrana protéká, podle starosty Mělníka by ale měla být do půlnoci sanována. V Mělníku dnes krizový štáb vyhlásil okamžitou evakuaci lokalit Staré Mlazice a Pšovka, kde se nachází asi 240 domů a 1 500 lidí. Místní části Hořína u Mělníka zaplavila voda, když přetekla protipovodňová hráz. Všech 700 obyvatel muselo být evakuováno. Ve městě je nejvyšší, extrémní stupeň ohrožení, kvůli povodním byla odstavena i místní tepelná elektrárna.

  • „V současné době je město Mělník za kulminací, kulminovali jsme na úrovni 9 metrů a 40 centimetrů,“ uvedl starosta Mělníka Ctirad Mikeš.

Hladina Labe v Mělníku v současné době nestoupá, ale ani neklesá. Protipovodňové hráze ale zřejmě jeho hladina už nepřeteče. Zábrana ale protéká. Hráz chránící Pšovku a Mlazice byla navýšena o pytle s pískem, a nemá tak zpevněný vrch. Investiční ředitel Povodí Labe Marián Šebesta pro ČT řekl, že za poslední hodinu hladina stoupla pouze o centimetr. Podle Šebesty ale protipovodňová zábrana masivně prosakuje, hrozí podle něj i její protržení. V takovém případě by voda prošla přístavem a zatopit by mohla i část Mlazic.

„Zatím je to malý potůček. Zajistili jsme to pytli. Předpokládáme, že jsme to nějak stabilizovali. Co bude dál, nejsme schopni odhadnout,“ popsal problémy s protékáním hráze starosta Mělníka Ctirad Mikeš. Zábrana je podle něj ale v podstatě stabilní a průsaky jsou jen na omezeném místě. Vyřešit by je měl štěrk, který na místo naveze 10 nákladních automobilů. Kompletně zabezpečená by tak zábrana podle starosty měla být kolem půlnoci.

Video Povodně v Mělníku tématem Událostí
video

Povodně v Mělníku tématem Událostí

Povodně v Mělníku tématem Událostí

Povodně v Mělníku tématem Událostí v regionech

Rozhovor se starostou Mělníka Ctiradem Mikešem

Podle místostarosty Miroslava Neumanna (ODS) se problém objevil v sypané hrázi v napojení na vrata v přístavu. „Dělá to neplechu, provádí se utěsnění. Modlíme se, aby to dobře dopadlo,“ řekl Neumann po večerním jednání krizového štábu. Mluvčí radnice Helena Vavřinová dodala, že svah sypané hráze je v půlmetrové hloubce podmáčený. „Část je destabilizovaná, během dvou hodin bude tato část doplněna vhodným materiálem,“ uvedla Vavřinová.

Bariérám, které chrání části Mělníka Pškovku a Mlazice před velkou vodou, hrozilo přetečení. „Už jsme v podstatě za kulminací, to znamená, že jsme to ustáli. Jsme zhruba deset centimetrů pod korunou hráze,“ konstatoval Mikeš. Hladina Labe v Mělníku je podle něj nyní stabilizovaná, to znamená, že se nezvedá, ale zatím ani neklesá.

Hráze budou nyní i po celou noc kontrolovat dobrovolní hasiči, každý má na starosti úsek dlouhý asi 200 metrů, který několikrát za hodinu prochází. Do rána by měla voda klesnout o 30 centimetrů a dostat se tak na úroveň, na kterou jsou hráze konstruovány.

  • „Když přežijeme tuto noc, jsem přesvědčen, že jako Mělničané zachráníme naše město,“ řekl starosta Mikeš.

Voda v Mělníku byla v průběhu prakticky celého dne nad stavem, na který jsou hráze dimenzovány. I přes hrozící riziko protržení hrází se ale mělnický starosta rozhodl navýšit zábrany pytli s pískem tak, aby nedošlo k zatopení obytných domů. „V žádném případě nenechám preventivně zaplavit 200 domácností v této lokalitě,“ uvedl Mikeš.

Ohrožené části se nacházejí nedaleko mělnického přístavu na pravém břehu Labe.

Povodí Vltavy k 18:00 dokončilo dnešní postupné snižování odtoku z Vltavské kaskády o 400 metrů krychlových za sekundu. Podle ředitele Dolního Labe Jindřicha Zídka by snížení odtoku vody z vltavské kaskády mohlo pomoci právě Mělníku a okolním obcím.

Pohled na cestu do hořínského parku
Zdroj: Krizová mapa - převzato od Jiřího Vavřiny

Obyvatelé Starých Mlazic a Pšovky museli dnes dopoledne opustit své domovy. K evakuaci bylo vyzváno 1 500 lidí. Lidé si s sebou mají vzít evakuační zavazadlo a tento vymezený prostor opustit. V Mělníku již lidé museli v pondělí opustit lokality Rybáře a Vinařství. To se ale týkalo jen malého počtu lidí.

V Hoříně se voda přelila přes protipovodňovou hráz, která se ale naštěstí neprotrhla. Evakuováni byli všichni obyvatelé obce, zůstal jen nezbytně nutný personál. Pro některé lidi přijeli záchranáři na člunech. Nejhorší situace je v místních částech Zelčín a Vrbno, které jsou zcela pod vodou. „Tam je to na úrovni povodní v roce 2002,“ komentoval situaci starosta Jaroslav Vrba. V Hoříně byla zaplavena jedna ulice a křižovatka, v Brozánkách stará část, která je nejblíže k vodě.

Podívejte se, jak přetéká protipovodňová hráz v Hoříně:

Video Přetékající hořínská hráz
video

Přetékající hořínská hráz