Jičín opravil vzácný relikviář s ostatky své patronky

Jičín - Jičín má zpátky svou patronku. Vzácný barokní relikviář s ostatky svaté Sekundiny se slavnostně vrátil do oltáře kostela sv. Ignáce. Zdobený třípatrový relikviář dostal po zrestaurování zpět svůj původní vzhled. Dlouhou dobu byl považován za ztracený. Našel se teprve před dvěma lety.

Kosti světice Sekundiny přijely do města v roce 1658. Pak se ale po relikviáři na dlouhé roky slehla zem. Po měsících pátrání se zjistilo, že byl v roce 1900 uložen do oltáře sv. Františka Xaverského, uvedl historik Pavel Kracík. Objeven byl před dvěma lety. Po souhlasu církve k vyzvednutí schránky přišli na řadu restaurátoři. Obnovený relikviář si lidé mohli poprvé prohlédnout teprve 2. června po slavnostní bohoslužbě v kostele sv. Ignáce.

O životě svaté Sekundiny mnoho zmínek není. Měla to být dívka kolem dvanácti let sťatá pro víru někdy v prvním století po Kristu. Relikviář obsahuje celkem 31 kostí, hlavně žeber a obratlů. „V relikviáři jsou uloženy ostatky minimálně dvou jedinců, a to dětského jedince, což by pravděpodobně mohla být Sekundina, a druhý jedinec je dospělý, pravděpodobně muž,“ uvedla antropoložka Marcela Víšková. Testy DNA, které by určily pohlaví a potvrdily stáří kostí, církev nepovolila.