Až povodeň potvrdila, že černá stavba stojí v záplavové zóně

Kamenice – Firma Strojmetal si načerno ve svém areálu postavila malou slévárnu. Nebrala přitom v potaz zákaz obce Kamenice, která argumentovala tím, že hala leží v záplavové zóně. Ohrožení fabriky velkou vodou navíc vyloučily jak státní vodoprávní úřad, tak správce toku Lesy ČR. Avšak když se před měsícem Českem přehnala povodeň, nevyhnula se ani Kamenici ani zmíněné továrně. Co udělala povodeň s černou stavbou hliníkárny, zjišťoval Filip Černý v pořadu Reportéři ČT.

Minulý rok Reportéři ČT informovali o tom, jak středočeská obec Kamenice bojuje proti rozšíření průmyslového podniku Strojmetal. Tato úspěšná firma zaměstnávající 330 lidí chtěla postavit menší slévárnu hliníku. Ačkoliv se radnice proti stavbě postavila, majitelé Strojmetalu halu postavili načerno. Hrozilo proto, že se průmyslová novostavba bude muset zbořit. Ale i po roce soudních tahanic objekt v areálu stojí dál, firma u Nejvyššího správního soudu částečně uspěla se svou žalobou proti územnímu plánu obce.

Kamenická radnice se totiž pokusila nové výstavbě zabránit mimo jiné tím, že do územního plánu zakreslila záplavové zóny kolem kamenického potoka. Areál Strojmetalu, kde měla slévárna stát, leží přímo v korytě tohoto potoka a říčka, do se níž sbíhá soustava okolních rybníků, se v minulosti už několikrát rozvodnila.

Ovšem podle čerstvého verdiktu soudu obec neměla právo na kamenickém potoce označit záplavové zóny. Musí to udělat státní orgán. „Podle Nejvyššího správního soudu jsme měli docílit toho, aby tu záplavovou zónu vyhlásil vodoprávní úřad,“ konstatuje starosta Kamenice Pavel Čermák.

Jenže přesně o to se obec v roce 2006 pokoušela. Vyhlášení aktivní záplavové zóny žádným záplavám nezabrání, pouze zakáže stavět nové budovy či ploty v místech, kde se potok vylévá. Státní vodoprávní úřad v Říčanech však kamenický potok nepovažoval za riziko. „Tam je to tak, že se voda, když je jí víc, rozleje v areálu a postupuje dál. Není tam prostor, kde by došlo k jejímu zadržení, což by pak způsobilo přívalovou vlnu,“ tvrdí tajemník říčanského úřadu Tomáš Mařík.

Přesto se jeho úřad obrátil na správce toku – v tomto případě Lesy ČR – aby záplavové zóny kamenického potoka navrhl. Státní podnik ale výzvu odmítl s tím, že ohrožení povodní je „zanedbatelné“. „V obci Kamenice protéká potok údolím mimo zástavbu s dostatečným převýšením zástavby od hladiny toku, tak aby za současného stavu nebyla zástavba ohrožena,“ sdělily Lesy ČR říčanskému vodoprávnímu úřadu v dopise před sedmi lety.

Lesní správa toků tedy buďto nepovažovala haly a domy Strojmetalu za zástavbu, nebo podcenila, co takový potok umí. Stejně se zachoval i vodoprávní úřad, který měl možnost vyznačení zón vynutit, ale neučinil tak.

Jak moc se Lesy ČR i říčanský úřad mýlily, ukázaly letošní povodně na začátku června. Hráz rybníka, který stojí přímo nad Strojmetalem, se přelila a voda vnikla do průmyslového areálu. Podle Jednatele a spolumajitele firmy Miroslava Jelínka velká voda žádné komplikace nezpůsobila. „Provoz našeho podniku nebyl žádným způsobem ovlivněn. Nebyly způsobeny žádné škody. Nebyly vyplaveny žádné nebezpečné látky,“ uvedl.

Přibližně padesátiletá povodeň načerno postavenou halu sice nezasáhla, zaplavila ale jiné objekty Strojmetalu. Svoji sílu navíc ukázal Kamenický potok o tři kilometry níže po proudu. V katastru jiné obce zničil silnici a několika rodinám vyplavil domy.

Video Co udělala povodeň s černou stavbou
video

Co udělala povodeň s černou stavbou