Minulost ruin v Kyselce připomenou komentované prohlídky

Kyselka (Karlovarsko) – První komentovanou prohlídku zchátralého areálu připravila obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka. Na ni dosavadní vlastníci převádějí budovy, aby je mohla zachránit. Zatím jim ale vdechne alespoň imaginární život – lidé si je prohlédnou a dozvědí se, k čemu kdysi sloužily.

První prohlídky lázní Kyselka začnou v sobotu ve 13:30 a 15:00. Zájemci si musí domluvit rezervaci na e-mailu prohlídky@laznekyselka.org. „Naši snahu o záchranu jsme se rozhodli podpořit i komentovanými prohlídkami, kterými chceme upozornit na důležitost záchrany jedinečného kulturního dědictví a získávat pro ni příznivce. Hosty provede Heinrich Mattoni, muž, který lázně na přelomu 19. a 20. století proslavil,“ uvedl ředitel společnosti Lázně Kyselka Miroslav Perout.

Prohlídky budou padesátiminutové, návštěvníci zdevastovaného areálu spatří Mattoniho vilu, budovu bývalé restaurace, okusí Ottův pramen a vystoupají podél umělého vodopádu k pavilonu, kde vyvěrá. „Uvidí ruiny skvostných budov postavených ve zlatém věku lázní a po desítkách let zkázy a devastace se osobně stanou svědky příběhu o nové naději pro Kyselku,“ shrnul ředitel Perout.

Obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka vznikla loni jako východisko složitých vlastnických vztahů v bývalých lázních. Společnosti Karlovarské minerální vody a RIS na ni převedly zchátralé budovy, od KMV dostala také pozemky a 20 milionů korun. Neziskovka by teď měla rozpadající se bývalé lázně zachránit a najít využití pro budovy. V jejím vedení je například Vladimír Lažanský, který má zkušenosti s obnovou památek, i pravnuk zakladatele Rudolf Mattoni.

Lázně na břehu Ohře v Kyselce, které založil Jindřich Mattoni, patřily do druhé světové války k nejvyhledávanějším v českých zemích. Po válce však nastal jejich úpadek. Z výstavných lázní se nejprve stala ubytovna pro uprchlíky z Řecka sužovaného občanskou válkou. Poté se budovy sice používaly k léčebným účelům a sloužily jako dětská ozdravovna, ale zanedbávala se údržba a budovy začaly chátrat. Definitivní tečku za slavnou minulostí udělala privatizace v 90. letech. Staré lázně několikrát měnily vlastníka, opustili je poslední lidé a budovy se nadobro začaly rozpadat. Snaha o jejich záchranu začala až v posledních letech.