Na Břeclavsku likvidují staré ropné sondy

Moravská Nová Ves - Začala likvidace starých vrtů, které zbyly na Břeclavsku a Hodonínsku po těžbě ropy. Více než stovka zrezivělých sond je pro životní prostředí časovanou bombou - kdykoli mohou kontaminovat zdroje pitné vody v okolí i řeku Moravu. Dělníci mají na jejich odstranění dva roky, celý projekt vyjde zhruba na miliardu a šest set milionů korun.

Na likvidaci ekologické zátěže Palivový kombinát Ústí vybral sdružení firem, jehož vedoucím je společnost MND Drilling & Services z Lužice na Hodonínsku, tedy firma ze skupiny Moravských naftových dolů. Práce mají být hotové v listopadu 2015, řekl ČTK Igor Němec z Palivového kombinátu.

Likvidace starých škod se týká území o rozloze 28 kilometrů čtverečních v katastrech Moravské Nové Vsi, Hodonína, Mikulčic a Týnce na Moravě. Těžba zde postupně končila v 70. až 80. letech minulého století a v dobývacím prostoru Hodonín byla kvůli vyhlášení ochranného pásma vodního zdroje Moravská Nová Ves ukončena v roce 1990.

Likvidace se zahájí geologicko-průzkumnými pracemi, které upřesní rozsah kontaminace v okolí ekologických zátěží. „Předmětem odstraňování ekologických zátěží je opakovaná likvidace nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovaných ropoplynových sond a odtěžení zeminy, která je nadlimitně kontaminovaná ropnými látkami. Zároveň je potřeba odčerpat kontaminované podzemní vody,“ vysvětlil Němec.

Video Vstup Barbory Lukšové
video

Vstup Barbory Lukšové

Odstranění sond je nutné, aby ropné látky dále nevnikaly do podzemních vod a okolních hornin. Až poté lze odtěžit kontaminované vody a zeminu. Jejich sanace bude probíhat biodegradací, tedy biologickým rozkladem.   

Součástí projektu je i rekultivace sanovaných ploch. Území, v němž převažuje zemědělská půda a lesy, se bude nadále využívat dosavadním způsobem. Zmizí však nebezpečí, že zdroje pitné vody budou znehodnoceny ropnými látkami.

Projekt je financovaný z 90 procent z operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatí Palivový kombinát. „Odstranění staré ekologické zátěže je posledním velkým projektem na tomto území,“ doplnil Němec. Ropa a zemní plyn se na Břeclavsku a Hodonínsku těží zhruba jedno století.