Vlaky z Plzně do Žatce nepojedou téměř měsíc

Plzeň – Železniční trať z Plzně do Žatce je v posledních letech čím dál prázdnější a teď téměř na měsíc osiří úplně. Výluka z ní odvede vlaky nejprve v úseku mezi Horní Břízou a Žihlí, posléze v celé délce, cestující budou muset vzít zavděk náhradní autobusovou dopravou. Ta se ovšem bude řídit odlišnými jízdními řády. První etapa výluky začne 17. srpna v 8:30, potrvá do 26. srpna, druhá etapa s úplným vyloučením provozu v celé délce na ni ihned naváže a skončí až 10. září v 18:00.

Kdo po jednokolejné trati, která funguje jako hlavní spojnice Plzeňska, Lounska a Chomutovska, jezdí rychlíkem (linka Plzeň–Most), po celou dobu bude cestovat výhradně autobusem, a to z Plzně až do Mostu. Náhradní autobusy budou mít dvě linky, jednu expresní zastavující pouze v obcích na hlavní silnici a s jízdní dobou stejnou jako rychlík, druhou zajíždějící i do menších obcí, která však pojede o tři čtvrtě hodiny déle.

Osobní vlaky, které na trati Plzeň–Žatec jezdí pouze mezi Plzní a Žihlí, v první etapě (do 26. srpna) ještě budou v provozu, ale budou končit již v Horní Bříze, kde bude nutné přestoupit do autobusů. V druhé etapě již bude výluka úplná, autobusy tak pojedou již z Plzně. „Do Plzně budou všechny náhradní autobusy přijíždět v pevné časy vlaků, stejné budou i odjezdy. Ze Žihle a Plas vyjedou osobní vlaky dříve, ale z Horní Břízy už podle jízdního řádu,“ popsal krajský ředitel ČD Vladimír Kostelný.

Správa železniční dopravní cesty, která výluku vyhlásila, bude v jejím průběhu opravovat pražce, přejezdy i nástupiště. V Plzeňském kraji to však bude jen další ze série rozsáhlých výluk hlavních tratí v posledních měsících. V červenci například nejezdily vlaky na budějovické trati mezi Plzní a Nepomukem, až do neděle bude probíhat výluka na domažlické trati, kvůli které musí mezistátní expresy do Mnichova jezdit odklonem přes Klatovy. Na výluku žatecké trati v září naváže výluka na železnorudské dráze, dva měsíce vlaky nepojedou z Nýrska do Špičáku.