V Liberci vznikne biokoridor – přes soukromé pozemky, tam, kde zvířata nechodí

Liberec – V liberecké části Machnín má vzniknout biokoridor, který by umožnil lesní zvěři přechod přes zastavěnou oblast. Úředníci by ho chtěli vést napříč Machnínem, bez ohledu na vlastnictví pozemků. Majitelé se s tím nechtějí smířit, poukazují, že když půdu kupovali, v územním plánu nebyla o biokoridoru ani zmínka. Navíc tudy zvířata nechodí a trasa koridoru je pro ně spíš nebezpečná. Podle úředníků je ale v tomto případě ochrana přírody důležitější než zájmy jednotlivců.

Desítky tisíc korun investovali někteří majitelé do svých zahrad v libereckém Machníně. Hrozí jim však, že přes jejich pozemky teď povede biokoridor, o kterém přitom ještě nedávno nebylo v územním plánu ani vidu. Pro majitele to znamená, že budou muset v části zahrad sundat oplocení – a to, co léta budovali, nechat doslova napospas zvířatům i lidem. „Mám tady rýč, mám tady uložené dřevo. V tu chvíli je to volné prostranství, každý přijde, sebere, co chce,“ poukázal majitel dotčeného pozemku Roman Bartoš.

Majitelé pěti pozemků, přes které úředníci biokoridor nakreslili, upozorňují, že navržená trasa nemá smysl. Jednak vede k hlavní silnici, jednak tudy srnky nechodí. „Zvěř tady nikdy nechodila, i když tady ještě ploty nebyly. Nechodila tady, nemá kam. Vznikne tady něco, co nikdo nepotřebuje a způsobí to spoustu potíží,“ řekl majitel dalšího dotčeného pozemku František Budák.

Liberecký magistrát však stojí za svým. Úředníci jsou přesvědčeni, že biokoridor přispěje k ochraně životního prostředí a je nutné vytvořit ho bez ohledu na vlastnictví pozemků. „Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ,“ vzkázal do Machnína Petr Kolomazník z libereckého odboru hlavního architekta.

Pokud majitelé ploty nesundají, hrozí jim trest. Určí ho přestupková komise, město navíc může v krajním případě pozemky vyvlastnit.

Video Lucie Pokorná o libereckém biokoridoru
video

Lucie Pokorná o libereckém biokoridoru