Pražský územní plán má zelenou. Přežijí zahrádky?

Praha – Nový metropolitní územní plán, jehož zadání dnes schválili zastupitelé, bude vrstevnatý, nedefinuje tedy přesně, co kde smí být, ale určí maximální zátěž. Na rozdíl od svého předchůdce bude plán také vymezovat urbanistické lokality, které by měl ochránit před necitlivou výstavbou – například mezi vilami tak nezačnou růst paneláky. Že to tak opravdu bude, doufají lidé z pražských zahrádkářských osad. Ty jsou v bující džungli velkoměsta oázou klidu a ostrůvky, kde se zastavil čas. Komunitní způsob života, kterému metropolitní člověk téměř odvykl, má tady stále svá pravidla a tradice. Jsou také plícemi města a jejich údržba nestojí magistrát ani korunu. Dosud však územní plán existenci osad žádným způsobem nechránil – neexistovala pro ně konkrétní kategorie, která by zabránila jejich zastavění developerskými projekty. „Bez pevné koncepce by mohla spousta těchto výjimečných lokalit zmizet nadobro z mapy města,“ obává se Martin Skalský ze sdružení Arnika, které se problematice osad dlouhodobě věnuje. Více ve fotoreportáži: Vesnice v srdci velkoměsta.

Metropolitní plán bude řešit rozvoj Prahy do roku 2050 a má řešit primárně Prahu jako celek, nikoliv jako jednotlivé drobné plochy. Plán má spíše klást důraz na rozvoj již zastavěného území než plánovat další rozšiřování zástavby na volná území.

Nový územní plán se oproti starému liší například tím, že vymezuje urbanistické lokality, které identifikují v rámci městských částí jednotlivé plochy a místa, která chrání před necitlivou výstavbou. Druhým rysem nového plánu je, že bude vrstevnatý. Starý přesně určuje, co může na dané ploše stát. V novém to tak není, charakterizuje pouze přípustnou zátěž pro dané území. Město také počítá s tím, že pro vybrané lokality bude vypracován podrobnější územní plán.

Město přijalo k územnímu plánu 1 600 připomínek. „Všechny jsme vypořádali. Větší část připomínek se týkala už přímo konkrétních návrhů,“ řekl primátor Tomáš Hudeček (TOP 09). Proti zadání se postavili někteří opoziční zastupitelé. Podle zastupitele KSČM Petra Šimůnka zadání pomáhá developerům. Bude jím prý zjednodušena úřední cesta k výstavbě. Zastupitel ODS Ondřej Pecha pak řekl, že je to „egoistický pokus o budování pomníku“, „pokus skupiny akademiků odtržených od reality“ a „spatlaný“. To primátor Hudeček odmítl.