Nejistá restituce: Broumovští prý kolaborovali a přišli o majetek dříve

Broumov – Benediktinům z broumovského kláštera přibyla v boji o vrácení majetku značná komplikace. Pozemkový úřad totiž získal dosud neznámé dokumenty z archivu ministerstva zemědělství. Spis uvádí, že pozemky za více než miliardu korun stát odebral ještě před únorem 1948 – a to na základě Benešových dekretů. Podle dokumentu totiž někteří broumovští  benediktini za války otevřeně spolupracovali s nacisty.

Lesy, polnosti, rybníky a nespočet hospodářských budov – to vše má po startu restitucí připadnout území kolem broumovského kláštera na Náchodsku. Zdejší opatství sv. Václava ale může dohnat nepříjemný historický fakt – černá kaňka na jinak slavné historii řádu. Ten letos požádal úředníky Pozemkového úřadu o vydání 535 parcel a budov na Broumovsku. K tomu by rád získal zpět také stovky hektarů lesů.

Úřad ale v současnosti získal indicie, které naznačují, že benediktini na tyto pozemky nárok nemají. Podle výměru ministra zemědělství z prosince 1946 stát majetek benediktinům na Broumovsku zabavil jako vlastnictví zrádců a kolaborantů, uvádí nalezený dokument. Podle ředitele Pozemkového úřadu Petra Šťovíčka čtyřstránkový dokument „rozhodně nepůsobí jako padělek.“

Dokumentu archivu ministerstva zemědělství
Dokumentu archivu ministerstva zemědělství

Klíčový dokumentu zaslal tehdejší ministr Július Ďuriš přímo představenému kláštera v Broumově Johnu Cherfovi. Zmiňuje v něm jednotlivé členy řádu a píše o jejich činnosti za okupace.

Video Dožene benediktiny neblahá válečná historie?
video

Dožene benediktiny neblahá válečná historie?

Ministr zemědělství J.Ďuriš: výměr o konfiskaci, prosinec 1946:

„Opat Dominik Karel Prokop sympatisoval s nacismem. Páter Winfried Riedl prováděl špionáž ve prospěch Německa. Člen řádu Ernst Tolde byl ve spojení s gestapem a hromadně udával české obyvatelstvo. Převážná většina ostatních duchovních byla nacistického smýšlení.“


  • Benediktinský klášter v Broumově
    Benediktinský klášter v Broumově zdroj: ČT24
  • O více než 500 katastrálních parcel usiluje klášter v Broumově
    O více než 500 katastrálních parcel usiluje klášter v Broumově zdroj: ČT24

Česká televize se snažila získat vyjádření současného představeného benediktinů. Převor kláštera v pražském Břevnově Petr Prokop Siostrzonek zatím řekl, že o dokumentu datovaném do roku 1946 nemá ponětí. Rozhovor na kameru z časových důvodů odmítl.

V Čechách působí benediktini od 10. toletí. V současné době tu žije asi 20 řeholníků. Jak se k nim Pozemkový úřad po objevení nových archiválií postaví, zatím není zřejmé. Restituce se ale striktně mají týkat pouze majetku, který byl zabaven až po únoru 1948 a komunistickém znárodňování. O žádostech benediktinů se každopádně musí podle zákona rozhodnout do 6 měsíců.

Církve mají od státu dostat 27 261 pozemků a 127 staveb v celkové hodnotě zhruba 75 miliard korun. Církve a náboženské společnosti ale musejí vždy prokázat, že jim patřily i po 25. únoru 1948.

Během 30 let také církvím stát vyplatí celkem 59 miliard korun, navýšených o inflaci. První dvě miliardy by měly dostat na konci letošního roku. Zároveň ale postupně přestane hradit platy duchovních.