Práce na D1 opět stojí, prý kvůli špatnému podloží

Praha - Stavební firma OHL ŽS opět přerušila práce na rozšiřování krajnic v opravovaném úseku dálnice D1 mezi Lhotkou a Velkou Bíteší na Vysočině. Stěžuje si na nevyhovující stav podloží silnice, které jí znemožňuje v pracích pokračovat. Ze stejného důvodu přerušila opravy už v polovině července. Ministr dopravy v demisi Zdeněk Žák jí hrozil vypovězením smlouvy. Ředitelství silnic a dálnic se obává, že společnost nemá zájem stavbu dokončit. Firma ale tvrdí, že na úseku dál pracuje.

Opakované kontroly Ředitelství silnic a dálnic ale podle ředitele ŘSD Davida Čermáka ukázaly, že nosnost podloží projektu odpovídá. ŘSD se proto obává, že se firma snaží od projektu odstoupit. „Nabyl jsem pocitu, že si zhotovitel asi spočítal, že je pro něj výhodnější ze stavby utéci než jí dodělat,“ uvedl Čermák s tím, že si jinak nedovede vysvětlit, proč na ostatních úsecích práce postupují.

ŘSD nyní firmu OHL požádala, aby doložila, zda stihne práce dokončit v termínu. „Teoretickou možnost zvládnout to v dohodnutém termínu zhotovitel stále má,“ upřesnil Čermák. V případě, že firma práce v daném termínu dokončit nestihne, naskakuje jí penále za každý den zpoždění, řidiči by ale podle Čermáka případné přerušení prací pocítit neměli. „Na řidiče by to ale žádný vliv nemělo, pokud by práce nepokračovaly, není problém uzavírku odstranit,“ řekl Čermák.

Podle Tomáše Psoty z vedení OHL ŽS odmítlo ŘSD písemně potvrdit technické řešení sanace podloží, na kterém se obě strany dohodly před 14 dny a které firma zpracovává do podoby realizační projektové dokumentace. „Na skutečnost, že je podloží nekvalitní, bylo ŘSD upozorněno již v květnu, bohužel až po třech měsících jsme se na této skutečnosti shodli. Překvapuje nás to a domníváme se, že se jedná o nedorozumění, které si jistě brzy vyjasníme,“ dodal Psota.

Na stavbách ostatních úseků je v průměru mezi 70 a 90 dělníky, zatímco na úseku stavěném touto společností jde v průměru o 16 lidí. To firma rovněž odmítá. Psota zdůraznil, že se v úseku pracuje a na místě je kromě dělníků mechanizace. „Zdá se, že na ostatních úsecích by před zimou mělo být hotovo,“ poukázal Čermák na to, že problémový je vskutku tento jeden konkrétní úsek.

Podle Čermáka stavební firma opakovaně předložila výsledky zkoušek, které na nízkou únosnost krajnice ukazovaly. Při přeměření stavu krajnice za účasti ŘSD ale vycházely mnohem vyšší hodnoty, upozornil šéf ŘSD. Dodal, že podle stavebního dozoru firma vlastní zkoušky prováděla při nevhodných klimatických podmínkách, například při dešti.

Uzavírka dálnice D1
Zdroj: ČTK
Autor: Luboš Pavlíček

Firma ze stejného důvodu práce zastavila už v polovině července a stavbu obnovila teprve po intervenci ministra dopravy Zdeňka Žáka. ŘSD se proto rozhodlo vyzvat stavební firmu, aby garantovala, že je schopná stavbu zhotovit v předem stanoveném 16měsíčním termínu. Podle Čermáka to zatím v jejich silách zřejmě je.

Pokud by ale chtěla OHL ŽS z tendru skutečně vycouvat, má jedinou možnost, a tou je soudní spor s ředitelstvím. Kdyby stavbu opustila sama, nedostala by zaplaceno a zároveň by jí ŘSD naúčtovalo smluvní pokutu za nedodání díla, zdůraznil Čermák. Psota dnes odmítl, že by firma chtěla od smlouvy odstoupit.

Video Rozhovor s Davidem Čermákem
video

Rozhovor s Davidem Čermákem

Rozhovor s Davidem Čermákem

Práce na D1 opět stojí, prý kvůli špatnému podloží

Firma OHL ŽS modernizaci zhruba devítikilometrového úseku vysoutěžila za necelých 600 milionů korun, o více než 360 milionů korun laciněji, než kolik předpokládal projekt. Získat dodatečné peníze, které by společnosti vylepšily rozpočet stavby, se OHL ŽS pokusila už při prvním pozastavení staveb, kdy si účtovala penále 135 000 korun za den, po který nemohla na stavbě pracovat. Platit tyto dodatečné náklady ale ŘSD tehdy odmítlo.

Pokud by byla smlouva mezi ŘSD a stavební firmou vypovězena, musela by stavba znovu projít soutěží v otevřeném řízení a pokračování rekonstrukce by se tím zpozdilo nejméně o rok. OHL ŽS zatím podle Čermáka nedodala stavební dokumentaci, podle které má stavět. Dodal, že ŘSD v tuto chvíli nemůže podle platné legislativy smlouvu se stavební firmou vypovědět.