Petřín se stane přírodní památkou

Praha - Pražský vrch Petřín se stane přírodní památkou, zákaz platný od konce října by měl ochránit zdejší zeleň. Na svém dnešním jednání o tom rozhodli radní hlavního města. Na Petříně bude zakázáno umísťovat stavby a zařízení, provádět změny staveb a terénní úpravy, záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy živočichů a rostlin, včetně výsadeb geograficky nepůvodních druhů stromů, a jezdit na kole a na koni mimo cesty, což budou mít povoleno pouze strážníci městské policie.

„Předmětem ochrany je převážně vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk, s lesními porosty - zakrslé doubravy, habrové doubravy - a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin. Zvláštní zřetel je brán na ochranu populace roháče obecného a jeho biotopy,“ píše se v materiálu, který schválili radní.

Přírodní památka bude mít i své ochranné pásmo. To se vyhlašuje na zastavěných parcelách uvnitř přírodní památky a bude sloužit jako ochrana před potenciálními rušivými vlivy. „Přírodní památka Petřín navazuje na ochranu, která byla v místě horní části Petřína zajišťována již od roku 1988, jako chráněný přírodní výtvor Petřínské skalky,“ píše se v dokumentu.

Petřín je 327 metrů vysoký vrch v centru Prahy. V minulosti nesl hned několik jmen: Petřín, Hora, Kopec nebo Vrch svatého Vavřince. Na jeho vrcholu je Petřínská rozhledna, bludiště a kaple svatého Vavřince. Podél cesty z vrcholu směrem k Vlašské ulici je křížová cesta. Je zde i takzvaná Hladová zeď, kterou nechal postavit Karel IV., a pomník Karla Hynka Máchy, u kterého se 1. května scházejí milenci. Z Újezdu na vrchol jezdí pozemní lanovka.