Jeřáb na Karlův most vrátil barokní sousoší

Praha - Po třech letech se na Karlův most vrací barokní sousoší Krista Salvátora, svatého Kosmy a svatého Damiána. Jeho část byla na mostě instalována již minulý týden. První socha na levé straně mostu z pohledu z Malé Strany byla již ve špatném stavu. V rukou restaurátorů pak podstoupila náročné opravy. Sousoší, které si na počátku 18. století objednala lékařská fakulta Univerzity Karlovy, bylo také očištěno od nečistot a kámen získal opět světlý odstín.

Poslední socha ze celého sousoší se vrátila na své původní místo v brzkých ranních hodinách. Odborníci ji navázali a poté transportovali pomocí jeřábu.

Oprava pískovcových soch vyšla na milion korun a trvala celé tři roky. Než se ale do renovace restaurátoři mohli pustit, bylo nutné provést důkladný a časově náročný průzkum kamene. Závazné stanovisko magistrátu bylo vydané v roce 2009 a požadovalo vytvoření nového podstavce. Nicméně kámen byl značně poškozen a při manipulaci se drolil. „Při čištění se zjistilo, že socha Kosmy je natolik prasklá, že tam probíhá průběžná spára, kterou bylo nutno navrtat a sčepovat,“ vysvětlil restaurátor Jan Kyncl. Sochy bylo zapotřebí zbavit i biologických nečistot.

Damián jako Hippokrat, Kosma zpodobňuje Galéna

Sousoší se skládá ze tří soch, jimž dominuje Kristus u kříže. Právě ten má zpodobňovat lékaře celého světa a toho, který vítězí nad smrtí. Vytvoření sousoší si totiž vyžádala lékařská fakulta Univerzity Karlovy, jejímiž patrony jsou tradičně právě svatý Damián a Kosma. V samotném sousoší pak Kosma znázorňuje Hippokrata a Damián Galéna. Oba tito lékaři jsou reálné historické postavy, dvojčata, která působila na přelomu třetího a čtvrtého století našeho letopočtu v dnešním Turecku. Stali se z nich později mučedníci a v českých zemích jim byl zasvěcen jeden z prvních kostelů v Čechách, ve Staré Boleslavi.

Karlův most
Zdroj: ČT24
Autor: Kateřina Šulová

Na mostě se sousoší objevilo kolem roku 1709 a jeho autorem je Jan Oldřich Mayer. Pozorný návštěvník si všimne i dalších jeho realizací na Karlově mostě, sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Judy Tadeáše.

V současné době jsou sejmuta další sousoší, socha sv. Františka Borgiáše a sousoší sv. Vincenc Ferrarský a sv. Prokop od Ferdinanda Maxmiliána Broka, aby prošla náročnou rekonstrukcí. Tato díla již nebudou vrácena na Karlův most v originální podobě a své místo najdou v depozitáři. Do budoucna všechny originály z mostu pravděpodobně zmizí, aby se prodloužila jejich životnost. 

Na Karlově mostě zůstává v současné době jedenáct sousoší původních barokních originálů. Jejich stav se musí pečlivě hlídat, protože pískovec po 300 letech většinou dožívá.


Většina barokních soch na mostě přitom byla vytvořena v letech 1706 až 1714. „Dochází tak k tomu, že kámen je na hranici životnosti,“ poznamenala Foltýnová s tím, že pak začne ztrácet povrchové vrstvy, čímž se ztratí i mistrovství autora. „Je to špička tehdejšího sochařství,“ dodala Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP. Postupem času budou proto všechny původní sochy uschovány v depozitáři. Galerie by je pak ráda vystavila v lapidáriu Karlova mostu. Očistit povrch by potřebovala i sousoší z 19. století. 

Video Na Karlův most se vrací barokní sousoší
video

Na Karlův most se vrací barokní sousoší