Jeřáb na Karlův most vrátil barokní sousoší

Praha - Po třech letech se na Karlův most vrací barokní sousoší Krista Salvátora, svatého Kosmy a svatého Damiána. Jeho část byla na mostě instalována již minulý týden. První socha na levé straně mostu z pohledu z Malé Strany byla již ve špatném stavu. V rukou restaurátorů pak podstoupila náročné opravy. Sousoší, které si na počátku 18. století objednala lékařská fakulta Univerzity Karlovy, bylo také očištěno od nečistot a kámen získal opět světlý odstín.

Poslední socha ze celého sousoší se vrátila na své původní místo v brzkých ranních hodinách. Odborníci ji navázali a poté transportovali pomocí jeřábu.

Oprava pískovcových soch vyšla na milion korun a trvala celé tři roky. Než se ale do renovace restaurátoři mohli pustit, bylo nutné provést důkladný a časově náročný průzkum kamene. Závazné stanovisko magistrátu bylo vydané v roce 2009 a požadovalo vytvoření nového podstavce. Nicméně kámen byl značně poškozen a při manipulaci se drolil. „Při čištění se zjistilo, že socha Kosmy je natolik prasklá, že tam probíhá průběžná spára, kterou bylo nutno navrtat a sčepovat,“ vysvětlil restaurátor Jan Kyncl. Sochy bylo zapotřebí zbavit i biologických nečistot.

Damián jako Hippokrat, Kosma zpodobňuje Galéna

Sousoší se skládá ze tří soch, jimž dominuje Kristus u kříže. Právě ten má zpodobňovat lékaře celého světa a toho, který vítězí nad smrtí. Vytvoření sousoší si totiž vyžádala lékařská fakulta Univerzity Karlovy, jejímiž patrony jsou tradičně právě svatý Damián a Kosma. V samotném sousoší pak Kosma znázorňuje Hippokrata a Damián Galéna. Oba tito lékaři jsou reálné historické postavy, dvojčata, která působila na přelomu třetího a čtvrtého století našeho letopočtu v dnešním Turecku. Stali se z nich později mučedníci a v českých zemích jim byl zasvěcen jeden z prvních kostelů v Čechách, ve Staré Boleslavi.

Karlův most
Zdroj: ČT24
Autor: Kateřina Šulová

Na mostě se sousoší objevilo kolem roku 1709 a jeho autorem je Jan Oldřich Mayer. Pozorný návštěvník si všimne i dalších jeho realizací na Karlově mostě, sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Judy Tadeáše.

V současné době jsou sejmuta další sousoší, socha sv. Františka Borgiáše a sousoší sv. Vincenc Ferrarský a sv. Prokop od Ferdinanda Maxmiliána Broka, aby prošla náročnou rekonstrukcí. Tato díla již nebudou vrácena na Karlův most v originální podobě a své místo najdou v depozitáři. Do budoucna všechny originály z mostu pravděpodobně zmizí, aby se prodloužila jejich životnost. 

Na Karlově mostě zůstává v současné době jedenáct sousoší původních barokních originálů. Jejich stav se musí pečlivě hlídat, protože pískovec po 300 letech většinou dožívá.


Většina barokních soch na mostě přitom byla vytvořena v letech 1706 až 1714. „Dochází tak k tomu, že kámen je na hranici životnosti,“ poznamenala Foltýnová s tím, že pak začne ztrácet povrchové vrstvy, čímž se ztratí i mistrovství autora. „Je to špička tehdejšího sochařství,“ dodala Marie Foltýnová, kurátorka veřejné plastiky GHMP. Postupem času budou proto všechny původní sochy uschovány v depozitáři. Galerie by je pak ráda vystavila v lapidáriu Karlova mostu. Očistit povrch by potřebovala i sousoší z 19. století. 

Video Na Karlův most se vrací barokní sousoší
video

Na Karlův most se vrací barokní sousoší

Na Karlův most se vrací barokní sousoší

17.1.2013

Návrat sousoší na Karlův most tématem Událostí