Železniční sendvič Praha – Plzeň: Prostředek je v novém, okraje dál stárnou

Rokycany – Železniční trať mezi Prahou a Plzní je zase o něco rychlejší. Správa železniční dopravní cesty ukončila práce v úseku mezi Zbirohem a Rokycany, modernizovaná tak už je celá prostřední část trati z Berouna do Rokycan, zbývají ještě „okraje“. Čerstvě dokončený úsek vede převážně původní trasou, vznikly jen dvě přeložky. Maximální rychlost se proto zvýšila ze 100 na pouhých 120 km/h, rychleji mohou jezdit jen vlaky s naklápěcí skříní.

Práce na trati mezi Zbirohem a Rokycanami začaly v roce 2009, fakticky skončily už na jaře, teď SŽDC modernizaci ukončila i oficiálně. Kromě samotné trati prošlo rekonstrukcí rokycanské nádraží, zaniklo nádraží ve Zbirohu a místo něj začaly vlaky zastavovat v docela nové zastávce Kařez. „Trať Zbiroh - Rokycany má nyní evropské parametry. Je vedená v původní stopě, vybudovaly se jen dvě přeložky (mezi Kařízkem a Mýtem a Holoubkovem a Rokycanami). Došlo tu ke zkrácení jízdní doby zhruba ze 14 minut o necelé čtyři minuty,“ uvedl Mojmír Nejezchleb ze železniční správy.

Trať je přesto rychlejší, maximum se zvýšilo z 80 až 100 na 120 km/h, pro vlaky s naklápěcí skříní až na 160. Jízda je také klidnější, na betonových pražcích jsou pružně upevněné bezstykové koleje a trať dostala i nové zabezpečení. „Je tady nejmodernější zabezpečovací zařízení třetí kategorie s možností výhledového napojení na dálkové řízení,“ upozornil Mojmír Nejezchleb.

Stavba stála 4,2 miliardy korun, z toho 77 procent zaplatila Evropská unie z Operačního programu Doprava. „To je velmi slušný podíl, obvykle se pohybujeme do 70 procent,“ poznamenal Mojmír Nejezchleb. Další peníze dal stát a 18,5 miliony přispělo město Rokycany na podchody pod nádražím.

Uzavřením přestavby úseku ze Zbirohu do Rokycan je současně modernizovaná celá trať Beroun – Rokycany. Vznikl tak železniční sendvič, opravená část je uprostřed dráhy z Prahy do Plzně. Aby bylo spojení obou velkých měst komfortní a rychlé, je ještě zapotřebí dokončit přeložku z Rokycan do krajského města – ta už se připravuje – a především modernizovat starou trať Praha – Beroun v údolí Berounky. SŽDC počítá s tím, že do roku 2018 rekonstruuje trať z Prahy do Černošic a také průjezd berounským uzlem. Mezi Černošicemi a Berounem to však bude horší. „Nejsložitější stavbou je průjezd Černošicemi a Řevnicemi,“ poznamenal Nejezchleb. Očekává, že železniční správa do roku 2020 udělá „pořádný kus práce“, je ale možné, že práce zde skončí až v roce 2022.

Video David Havlena o modernizaci trati
video

David Havlena o modernizaci trati