Rozmanitost pralesa Polom ohrožují smrky na okraji

Chrudim – Prales Polom podle správců železnohorského ohrožují smrky, které jej obkličují. Jejich semena padají do pralesa a narušují jeho rozmanitost. Polom by tak časem mohl ztratit svoji hodnotu. Ochránci přírody se proto chtějí smrků na okraji pralesa zbavit a místo nich vysadit listnaté stromy a jedle.

Docela výjimečný les roste v srdci Železných hor nedaleko Dolního Bradla na Chrudimsku. Na dvaceti hektarech rostou malé stromky i několik staletí staré stromy, staré kmeny trouchniví a poskytují tak útočiště mnoha druhům hmyzu a hub. Podle Správy CHKO Železné hory však na jeho okraji číhá nenápadná hrozba. „V ochranném pásmu jsou smrky, které se dál vysemeňují do pralesa. Polom by tím postupně ztrácel na hodnotě. Když kolem sebe bude mít nárazníkové pásmo smíšeného lesa, bližší druhovou skladbu, tak bude daleko více stabilní,“ uvedl ředitel správy Vlastimil Peřina.

Hospodářský smrkový les roste v 55hektarovém ochranném pásmu pralesa včetně pásu, který rozděluje prales na části Velký a Malý Polom. Podle ochranářů je třeba smrkového lesa se zbavit. To už se podle Vlastimila Peřiny dílem děje, Lesy ČR vysazují i buky, jedle nebo javory. „Majitel lesa tam má ze zákona povinnost sázet listnaté stromy ze 30 procent. Podíl listnatých dřevin proto musíme dotovat z dotací a darů. Díky mobilnímu operátorovi se nám tam podařilo například vysázet 24 tisíc sazenic a dalších šest tisíc díky programu péče o krajinu,“ poukázal.

Prales Polom je velmi starou přírodní rezervací, ochranu získal již v roce 1933. „O ochranu pralesa se ale zasloužili už Auerspergové v polovině 19. století. Uvědomili si, že netěžených lesů je málo,“ doplnil ředitel Peřina. Prales byl vyhlášený jedlemi včetně 46metrové Staré královny, která v lese rostla 300 let. V posledních desetiletích ale měly stromy v Polomu horší podmínky. „Mnohé jedle v 70. a 80. letech vlivem kyselých dešťů odumřely. Stará královna měla objem 43 kubických metrů dřeva. Když se těží smrky, mají dva až tři kubické metry. Od hospodářských lesů se však prales neodlišuje hlavně v číslech, ale svojí nespornou krásou,“ řekl Peřina.