Obec Obrnice Evropou oceněna za integraci Romů

Štrasburk – Starostka Obrnic na Mostecku Drahomíra Miklošová převzala ve Štrasburku ocenění za integraci Romů. Cenu s názvem DOSTA! (romsky dost) uděluje Rada Evropy obcím, které dokázaly začlenit Romy do života většinové společnosti. V Obrnicích pomohl třeba nově zavedený systém veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané nebo zákaz sestěhovávání sociálně slabších lidí do bytů skoupených realitními kancelářemi.

Starostka Obrnic Drahomíra Miklošová ocenění nečekala. „Překvapená jsem byla velmi,“ komentovala. Podle ní ale není situace vyřešená stoprocentně, bude to ještě běh na dlouhou trať. „Když jsem se sem nastěhovala, byla situace neutěšená a přemýšlela jsem, že se odstěhuju. Pak jsem si řekla, že je to výzva, něco s tím udělat, protože není možné, aby lidé mezi sebou měli takové konflikty. Před sedmi lety, kdy jsem se stala součástí vedení obce, jsem se pustila do práce,“ vypráví Miklošová. Obec, ve které tvoří Romové 45 procent obyvatel, následně začala spolupracovat s agenturou pro sociální začleňování, Úřadem vlády a řadou neziskových organizací. 

„Romové u nás pracují na veřejně prospěšných pracích, jako pracovníci sociálních služeb, terénní pracovníci, jako hlídka prevence kriminality i jako pracovníci komunitního centra,“ vyjmenovala Miklošová, podle které je důležité dostat lidi do zaměstnání a dát jim pocit zodpovědnosti. „Důležité je pracovat také s rodinami, aby děti posílaly do školy. Po škole jim dát možnost se realizovat, aby se netoulaly. Chodí na zpěv, tanec, malování. Je jim pomáháno i při doučování do školy,“ řekla starostka. Všechny děti, které v Obrnicích dokončily devátou třídu, se dostaly na školy další.

Video Rozhovor se starostkou Obrnic Drahomírou Miklošovou
video

Rozhovor se starostkou Obrnic Drahomírou Miklošovou

Podle Miklošové je základní podmínkou úspěchu rozhodnutí obce, že se chce danou problematikou vůbec zabývat, dále je důležité sjednotit postup. „Nevytvářet bariéru mezi majoritou a minoritou a nebát se prezentovat jejich kulturu. To se setkává s velkým pozitivním ohlasem. Povznést se nad rozdílnost kultur, nepovyšovat se, ale ani neponižovat,“ uzavřela Miklošová.

Rady Evropy chce osvětovou kampaní přiblížit život Romů majoritní společnosti. Cena DOSTA! je udělována jednou za dva roky za inovační městské projekty podpory romské integrace, za boj proti diskriminaci Romů a zvyšování povědomí o romské kultuře a právech. V roce 2013 se zúčastnilo více než 20 obcí z 15 evropských zemí. První místo získala zmíněná česká obec Obrnice, na druhé příčce se umístilo řecké město Heraklion, třetí skončil krajský úřad Kocaeli v západním Turecku.