Elektrárna Dukovany zkoumá kvalitu vody v řece Jihlavě

Dukovany – Unikátní studii, která sleduje znečištění toku Jihlavy, si nechala zpracovat Jaderná elektrárna Dukovany. Vodou z řeky chladí reaktory. Výzkum zřetelně ukazuje, odkud přichází nejvíc nečistot a jak jejich množství snížit.

Na odběry vody a podrobné rozbory si elektrárna najala hned šest specializovaných laboratoří. Podle nich jsou největším problémem vody v řece sloučeniny fosforu a dusíku. Následkem toho lidmi hojně navštěvovaná Dalešická přehrada nebo samotné zařízení elektrárny zarůstají řasami a sinicemi. „Je to momentálně největší problém mezi běžnými parametry vody,“ uvedl Dušan Kosour z útvaru vodohospodářského plánování Povodí Moravy.

Fosfor do řeky vypouštějí malá města a obce, kde ho v čistírnách zatím nemusejí likvidovat. Nejvíc ho je v prostředcích na mytí nádobí nebo v lidské moči. Dusík se pak do vody dostává hlavně z polí. „Tento model je opravdu velice unikátní. Tím, že jde opravdu do velkého detailu a na jednotlivá pole,“ prohlásil mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Martin Uhlíř.

Video Reportáž Radovana Daňka
video

Reportáž Radovana Daňka

Elektrárna při chlazení reaktorů každou vteřinu odpaří asi kubík vody, zbytek se tím pádem do řeky vrací s vyšší koncentrací škodlivin. Studie potvrdila, že Dukovany mohou pokračovat v plánech na rozšíření. I přes vyšší spotřebu bude i poté voda stále odpovídat normám. „My jsme si dneska jistí, že můžeme v Dukovanech stavět pátý blok,“ dodal Martin Uhlíř. Studie navrhuje i konkrétní opatření přibližně za půl miliardy korun, která by kvalitu vody v řece výrazně zlepšila. „Navrhuje variantně buď změnu kultur, anebo navrhuje zatravnění, remízky,“ potvrdil ředitel pro správu Povodí Moravy Antonín Tůma. Kraj Vysočina chce apelovat na zákonodárce, aby bylo odstraňování fosforu povinné i v malých vesnických čistírnách.