Může být vysočinský vzduch ještě čistší? Po roce měření kraj tuší

Jihlava – Ačkoli Kraj Vysočina nepatří k těm, které by pravidelně trápil smog, objednal jeho úřad podrobné měření kvality ovzduší. První výsledky rozsáhlého projektu, který poběží pět let, ukázaly, že je cesta, jak vysočinské ovzduší dále pročistit – škodliviny do něj vypouští doprava, ale i domácnosti, které spalují tuhá paliva. Především kvůli nim kraj měření objednal.

První rok měření kvality vzduchu mají za sebou obce Kraje Vysočina. Jezdí po něm měřicí buňky, které sledují koncentraci prachových částic různé velikosti od PM1 po PM10 i jiných škodlivin. „Měřilo se na 24 lokalitách během celého roku. Každá lokalita byly proměřena v osmi týdnech a byla zastoupena jak topná, tak netopná sezóna,“ popsal projektový manažer ze společnosti Envitech Bohemia Pavel Chaloupecký.

Výsledky po prvním roce měření ukazují, že největší problémy se spalováním uhlí má Bystřice nad Pernštejnem a nejvíc prachu z dopravy naměřili v Pelhřimově. I tak ale Vysočina zůstává jedním z nejčistších regionů v republice. Podle Pavla Chaloupeckého se koncentrace škodlivin jen výjimečně dostaly nad imisní limit. „Bylo to pouze v situacích, kdy celá republika měla velice špatné rozptylové podmínky,“ podotkl.

Video Radovan Daněk o měření kvality ovzduší
video

Radovan Daněk o měření kvality ovzduší

Pětiletý projekt měření má prokázat, jak moc velký vliv na čistotu ovzduší v kraji mají lokální topeniště a doprava. Dílčí výsledky hodnotitele překvapily, zjistili, že v obcích, kde jsou kotle na tuhá paliva rozšířené – tj. ve všech neplynofikovaných – je vzduch nečekaně čistý. Podle kraje je ale možné, že k tomu nevědomky přispělo samotné měření. „Když se někde objeví, lidé jsou opatrnější. Pravděpodobně to má výchovný efekt, že nespalují, co nemají,“ nastínil Rostislav Habán z odboru životního prostředí.

Výsledky měření za první rok ale hlavně aktuální hodnoty jsou k dispozici na internetové adrese ovzdusivysocina.cz.