Metrostav začal uzavírat staveniště tunelu Blanka

Praha - Metrostav zahájil zabezpečování staveniště pražského tunelového komplexu Blanka, provizorně už uzavřel dvě vjezdové rampy v ulici Milady Horákové. Stavbyvedoucí musí zabednit všechny vstupy na staveniště nejpozději do sobotního večera, kdy firma přeruší stavební práce. Otevřen zůstane portál v Troji, aby se dovnitř dostali pracovníci dodavatele technologické části tunelů, který v přípravě Blanky pokračuje. Dokončování projektu, který má městskou kasu přijít na desítky milard korun, se zastavilo mimo jiné kvůli sporům o platby za provedenou práci. Podle prvotního plánu měl být tunelový komplex zprovozněn už před dvěma lety.

Po zakonzervování stavby ponechá Metrostav v tunelech komplexu Blanka jen několik vlastních zaměstnanců. „Zůstanou tam naši technici, kteří budou stavbu několikrát denně kontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Kromě nich tam bude i havarijní četa pro případ nečekaných situací,“ poznamenal Polák. Ostatní čeká poslední den práce, v sobotu dokončí zabezpečování tunelu. „Musíme především zajistit, aby do tunelu nevlezl nikdo nepovolaný. Je tady řada velice zajímavých komponentů,“ podotkl mluvčí Metrostavu František Polák.

Volný zůstane pouze vjezd v Troji, aby se na staveniště dostali lidé z firmy ČKD Praha DIZ, kteří tam budou dále pracovat na technologické části. Kdy se k nim opět přidají i pracovníci Metrostavu, nikdy netuší. Vzhledem k tomu, že se chystá arbitráž, může jít i o léta. „Požádali jsme o zrychlené řízení. Čekáme, jestli se to podaří v příštích měsících vyřešit,“ očekává však Polák.

S ČKD se Praha dohodla

Práce ve třech tunelech pod Prahou pokračují díky tomu, že se pražské vedení dohodlo alespoň s druhým dodavatelem, který má na starosti technologickou část stavby. „Jsme velmi blízko konsenzu ve smyslu, že smlouva je platná,“ řekl náměstek primátora Jiří Nouza (TOP 09). Již dříve naznačil, že problémy, které se týkají smlouvy s ČKD Praha DIZ, jsou jiného rázu než u smlouvy s Metrostavem. Problém by nemusel být v dodatcích jako v případě Metrostavu, protože i když cena narostla i u smlouvy na technologie, jde podle města hlavně o inflaci. Mluvčí Metrostavu zdůraznil, že druhé firmě nebude v práci nijak bránit.

Video Tereza Schejbalová o tunelu Blanka
video

Tereza Schejbalová o tunelu Blanka

Zastavení stavby vyjde na více než půldruhé miliardy ročně

Zaměstnanci Metrostavu budou i nadále v případě potřeby pokračovat v odčerpávání průsakových a dešťových vod. Naopak dělníci subdodavatelských firem staveniště opustí úplně. Náklady na zastavení a konzervaci stavby se podle odhadů magistrátu vyšplhají na více než miliardu a půl korun ročně. Tyto peníze bude muset město firmě uhradit.

Metrostav zastavuje stavební práce na tunelu Blanka kvůli sporům s pražským magistrátem, který je investorem stavby. Kromě toho, že Praha dluží stavební firmě za provedené práce 2,155 miliardy korun, stavbaři podle Poláka také čekají na to, až jim dokončovací práce magistrát povolí. Vedení Prahy však zpochybňuje platnost celé smlouvy, podle níž se tunel Blanka staví.

Ilustrační fotoTunel Blanka měl být původně zprovozněn v roce 2011, termín se ale odsunul na jaro 2014. Cena stavebních prací i technologie měla být zhruba 26 miliard korun, nyní se ale hovoří o více než desetimiliardovém nárůstu.


„Největší část prací k dokončení se týká Trojského mostu, kde musíme namontovat zábradlí a osvětlení, dokončit vozovkovou a chodníkovou vrstvu i tramvajovou trať, dodělat odvodnění a napojit most na obou stranách na stávající silnice,“ vyjmenoval nedodělky mluvčí Metrostavu. Kromě toho musí Metrostav po hrubých terénních úpravách vybudovat na Letné 14hektarový park, který je součástí projektu. Firma také musí kabely propojit zhruba 20 křižovatek v okolí, aby dokázaly komunikovat se systémy v tunelu Blanka. „Poslední věcí, která je z pohledu peněz triviální, ale z časového hlediska je nesmírně náročná, jsou takzvané dokončovací práce,“ uvedl mluvčí Metrostavu a zdůraznil, že bez těchto „drobností“ nelze stavbu uvést do provozu.

Vedení magistrátu tvrdí, že je smlouva zřejmě neplatná a že dlužné peníze sice má, ale nemá je jak vyplatit. Praha jednala s Metrostavem už minulý týden, ale neúspěšně. Obě strany se neshodly na tom, zda je smlouva i s dodatky platná, či nikoliv. Metrostav v návaznosti na to oznámil, že se obrátí na rozhodčí soud, což učinil ve čtvrtek. Smírčí řízení u soudu má zodpovědět otázky, jak vyřešit vzájemné závazky a nároky a za jakých podmínek a jakým způsobem ve stavbě pokračovat, dokončit ji a převzít. 

Stavbu provází i další problémy. Podle zprávy magistrátního kontrolního odboru například nesouhlasí částky v seznamu dokladů k jednotlivým stavbám, předloženém odborem účetnictví, a částkami vedenými odborem městského investora. Rozdíl v částkách za stavební část je až 400 milionů.