Těšínské nádraží nemusí závidět sousední trati, rekonstrukce ho čeká též

Český Těšín – Čerstvě modernizovaná trať jižně od Českého Těšína nebude dlouho končit na stárnoucím těšínském nádraží. V příštím roce zahájí Správa železniční dopravní cesty jeho rekonstrukci, která se dotkne také dosud nerekonstruovaného úseku trati severně od města. Železniční správa zatím vybrala firmy, které nádraží a trať opraví.

Dokončení stavebních prací mezi Bystřicí nad Olší a Českým Těšínem oslavila SŽDC v minulém týdnu. Na jaře chce pokračovat modernizací další části třetího železničního koridoru, jejíž klíčovou součástí je těšínské nádraží. „Především v hlavních kolejích těšínského nádraží se uskuteční celková rekonstrukce železničního svršku a spodku. Opraví se také podchod pro cestující, do kterého bude zajištěn bezbariérový přístup výtahy,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Práce potrvají dva roky, železničáři si pro ně vybrali firmy Subterra a Metrostav.

Kromě nádraží se bude pracovat také v navazujícím úseku do Louk nad Olší včetně odbočky do Českého Těšína. Trať především dostane nové zabezpečovací zařízení, přibude také elektrický ohřev výhybek. „To vše umožní jízdu vlaků až 120 kilometrů za hodinu. Maximální rychlost pro soupravy s naklápěcí skříní bude 150 kilometrů za hodinu,“ uvedl Tesař. Dnes je traťová rychlost z Českého Těšína směrem na Bohumín i Havířov pouze 100 km/h.

Z 1,7 miliardy, které by měla rekonstrukce stát, značnou část uhradí evropská dotace. Zbývající část nákladů bude financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.