Svatý Hostýn – do nového roku s pokojnou modlitbou

Bystřice pod Hostýnem – Pět tisíc lidí oslavilo příchod nového roku modlitbou a rozjímáním na tradiční půlnoční mši v bazilice na Svatém Hostíně. Novoroční bohoslužbu celebroval olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

Video Vítání nového roku na Svatém Hostýně
video

Vítání nového roku na Svatém Hostýně

K nejnavštěvovanějšímu poutnímu místu v Česku přivezlo poutníky z celé země hned pět mimořádných vlaků, vlastní mši předcházelo Te Deum a svátostné požehnání. Poutníci bohoslužbě pro přílišný zájem naslouchali i před chrámem, přenos zprostředkoval i internet. Slavnostní mše skončila 90 minut po půlnoci, a zatímco ve městech lidé v barech ještě zapíjeli příchod nového roku, věřící se vydali na klidnou cestu domů.

Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo. Pravděpodobně již v pozdním středověku byla na vrcholu postavena kaple Panny Marie, která vydržela do roku 1658.

Hostýnská bazilikaPodle legendy zachránila Panna Marie zdejší lid před Tatary, kteří ve 13. století vtrhli na Moravu. Obyvatelé se před nájezdníky ukryli na kopec Hostýn do rozvalin keltského hradiště a vzývali na pomoc Pannu Marii. Ve chvíli, kdy se Tataři šikovali k útoku na vrchol kopce, se strhla bouře, blesk udeřil do nejvyššího chána a zabil ho. Tataři se stáhli a lidé byli zachráněni.

Na kopci Hostýn dnes stojí barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie a jezuitský noviciát. Pod vrcholem se nachází pramen, který má podle tradice zázračné uzdravující účinky.