Inspekce životního prostředí i policie se vrací k protržení jordánské hráze

Tábor – Česká inspekce životního prostředí se znovu zabývá protržením hráze Jordánu během odbahnění jeho dna. Bude se jím zabývat i policie. Po prosincovém trestním oznámení táborské zastupitelky přidal další dvě oznámení majitel vodní elektrárny v Lužnici u Tábora, který uvedl, že jeho zařízení poškodilo bahno, které se po protržení hráze dostalo do řeky. Majitel elekterárny podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli vzniklé škodě a kvůli tomu, že havárii nezpůsobila živelní pohroma, ale stojí za ní něčí pochybení.

Dosud se zdálo, že nad protržením jordánské hráze během prací na dně nádrže na konci roku 2012 všichni mávnou rukou. Padla sice čtvrtmilionová pokuta pro stavební firmu, tu ale později zrušilo ministerstvo životního prostředí. Teď se ale inspektoři životního prostředí k incidentu vracejí a případ dostanou na stůl také policisté kvůli poškození vodní elektrárny pod Jordánem.

Vlastník lužnické elektrárny Vítězslav Veselý vyčíslil škody, které bahno z Jordánu způsobilo na elektrárně, na více než dva miliony korun. „Vzhledem k tomu, že nejprve úřady prohlásily, že škodu způsobilo počasí, jsem nedostal od pojišťovny žádnou náhradu. Ale rozhodnutí o tom, že za nehodou stojí počasí, bylo následně zrušeno. Proto jsem podal druhé trestní oznámení a doufám, že bude zjištěno, kdo je viníkem protržení hráze,“ uvedl Veselý.

Provizorní hráz v Jordánu, díky které bylo možné odbahňovat polovinu nádrže, nevydržela koncem prosince 2012 nápor vody po oblevě a protrhla se. Voda natekla proraženou štolou přes Tismenický potok do Lužnice, s sebou vzala množství bahna a ryb. Podle Vítězslava Veselého bahno vyřadilo elektrárnu v Lužnici z provozu.

Především kvůli úhynu šestnácti tun ryb se protržením hráze zabývala Česká inspekce životního prostředí, která udělila stavební firmě pokutu čtvrt milionu korun. Ministerstvo životního prostředí ale pokutu po odvolání zrušilo. Teď se ale ČIŽP bude událostí zabývat znovu. „Předmětem přezkoumání je mimo jiné to, zda havárii způsobila živelní pohroma a také vyhodnocení nakládání se závadnými látkami,“ uvedl jihočeský ředitel ČIŽP Vladimír Jiráček. Za závadné látky považuje inspekce sediment, který vnikl protrženou hrází do Lužnice. Výsledek by měl být jasný do 60 až 90 dnů.

Odbahnění Jordánu stále pokračuje, hotové by mělo být letos v červenci. Objednalo ho město Tábor, odhadované náklady činí 372 milionů korun bez daně, město získalo na práce dotace ve výši 85 procent, samo se bude podílet zhruba 60 miliony korun.