První krok k rekonstrukci Hlávkova mostu: Pod Vltavou vznikne kolektor

Praha – První krok k rekonstrukci Hlávkova mostu udělalo pražské vedení. Vypsalo tendr na stavbu kolektoru pod mostem, který propojí další kolektory na obou vltavských březích, z nichž vedou inženýrské sítě právě přes Hlávkův most. Tím se na kolektorovou síť napojí také ostrov Štvanice. Teprve po přeložení sítí bude možné začít připravovat samotnou opravu dopravně velmi vytíženého mostu proslulého dunivými dlažebními kostkami, častými výtluky a rozbitou tramvajovou tratí.

Hlávkův most je součástí Severojižní magistrály, ale od dalších jejích částí – širokých městských tříd a silničních estakád – se na první pohled liší. Auta najíždějí na dlažební kostky, jízdu znepřijemňují především nerovnosti a časté výtluky. Příliš komfortní není ani cestování po tramvajové trati, která je zasazena ve velkoplošných betonových panelech. Most má dvě části, které odděluje ostrov Štvanice, opravu nutně potřebují oba. „Oba objekty propojující vltavské břehy mají vady a poruchy, které mají přímý vliv na životnost konstrukcí. Ve velmi špatném stavu jsou vložené meziklenbové desky pod tramvajovým tělesem a vozovka. Dosažení normových hodnot zatížitelnosti u stávajících konstrukcí je prakticky nerealizovatelné,“ charakterizovala stav mostu Technická správa komunikací po poslední kontrole.

Aby bylo možné Hlávkův most rekonstruovat, je ale třeba splnit několik podmínek. Jednou z nich je odvedení dopravy – k tomu by měl posloužit vnitřní Městský okruh po dokončení tunelu Blanka – ale zcela zásadní je přeložení inženýrských sítí, které jsou dnes vedeny mostem. K tomu je potřeba postavit pod mostem nový kolektor. „Součastný stav uložení, druhu a množství trubních a kabelových vedení zejména na klenbové části Hlávkova mostu odporuje všem současným technickým normám a je zdrojem havarijních stavů na mostovce s dopadem na dopravní provoz na mostě,“ upozornili pražští úředníci v materiálu pro radní.

Na stavbu kolektoru vypsalo město výběrové řízení. Předpokládaná hodnota zakázky je 370 milionů korun, práce by měly být hotové do března 2016. Nový kolektor má vést přes ostrov Štvanice a pod Vltavou, stavební firma si bude muset poradit se složitými geotechnickými podmínkami. Kolektor má stavební povolení od roku 2006, již dvakrát muselo být prodlouženo.

Pražskou kolektorovou síť tvoří zhruba 90 kilometrů chodeb vysokých 2,4 metru a širokých 2,7 metru. Jsou v nich uloženy veškeré inženýrské sítě – například elektrické vedení nebo vodovody – které je možné snadno kontrolovat, udržovat a vyměňovat bez zásahu do povrchu ulice. Kolektory spravuje firma Kolektory Praha, kterou vlastní město.