Úprava vltavského koryta v Karlíně musí počkat, ÚOHS zrušil tendr

Praha – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběr vítěze zakázky na protipovodňová opatření v pražském Karlíně a Libni. Magistrát musí nabídky znovu vyhodnotit a vybrat vítěze. Podle úřadu uvedla původně vítězná firma Dálniční stavby Praha nepřiměřenou hodnotu jednoho z dílčích hodnotících kritérií. Město ji mělo vyzvat k vysvětlení, ale neučinilo tak.

Úprava koryta Vltavy, aby mělo vyšší průtočnost, demolice objektů bývalého stavebního dvora, odstranění zpevněných ploch i výstava poldru s oddychovou zónou v Karlíně a Libni se odkládá. Praha vybrala dodavatele stavby již koncem roku 2012, ale stavba začít nemohla. Teď se výběr zopakuje.

Proti původnímu výsledku se odvolali dva neúspěšní uchazeči. Město podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pochybilo, když se nezabývalo údajem ve vítězné nabídce, který byl podle ÚOHS zjevně nepřiměřený. Firma tvrdila, že protipovodňová opatření dokáže připravit během 59 dnů. „Podle navrhovatele nelze předmětnou veřejnou zakázku realizovat ve lhůtě 59 dní tak, jak deklaroval vybraný uchazeč, neboť minimální lhůta k odvozu a uložení vytěženého materiálu lodí je podle vyjádření společností, u kterých navrhovatel tyto služby poptával, minimálně 130 dní,“ poukázal ÚOHS.

Tendr se nebude opakovat od začátku, znovu se ale budou hodnotit nabídky. „Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při posuzování a hodnocení nabídek, není nutné rušit celé zadávací řízení,“ uvedla místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová. Rozhodnutí je pravomocné, Praha proti němu nepodala rozklad.

Praha chystá v prevenci proti povodním více tendrů. Nechá například upravit koryto Rokytky v Nedvězí. Rozšířeno má být tak, aby zadrželo víc vody. Přestavba vyjde na více než 20 milionů korun. Firmu, která práce provede, bude město hledat ve výběrovém řízení.