Proboštská louka: Kde jednou kázal papež, bude možná lom

Praha – Pro zhruba padesát rodin byly pozemky blízko centra Staré Boleslavi spjaty s vidinou klidného bydlení. Vyrostly zde rodinné domy, avšak sotva v nich lidé začali bydlet, přišla nečekaná a hlavně zdrcující zpráva – několik desítek metrů od jejich domovů má těžařská firma začít těžit písek. Stavební úřad i městské zastupitelstvo přitom o plánech těžařů věděly, občanům však informace zůstaly zatajeny. Tématem se v pořadu Reportéři ČT zabývala Kateřina Hrochová.

Nový lom na těžbu štěrkopísku by měl vyrůst přímo naproti několika desítkám rodinných domů. V případě, že se vývoj situace radikálně nezmění, budou mít obyvatelé města těžební území de facto přes silnici – tedy tam, kde se v současnosti nachází tzv. Proboštská louka. Ta už se proslavila už i jiným způsobem než jako součást sporu. Před pěti lety zde totiž před zraky 50 tisíců poutníků sloužil bohoslužbu tehdejší papež Benedikt XVI.

Už v době Benediktova kázání byla Proboštská louka technicky lomem na těžbu štěrkopísku. Rozhodl o tom báňský úřad v roce 2007, už o rok předtím však na druhé straně silnice začaly růst obytné domy. Kamenem úrazu je pak to, že se novousedlíci o chystané těžbě od nikoho nedozvěděli. „První stavební povolení tady bylo vydané v roce 2006. Já jsem si to osobně zjišťoval na stavebním úřadě a ptal jsem si i na tu lokalitu, která je vlastně za silnicí,“ říká místní obyvatel Rastislav Palacka s tím, že mu na úřadě bylo území označeno jako rekreační zóna. O tom, že by zde měl vzniknout lom, pak podle Palacky nepadla ani zmínka.

Stavební plán v době výstavby rodinných domů určoval Proboštskou louku jako lokalitu pro rekreaci a sport, zároveň však byla označena i jako výhradní ložiskové území. „V roce 1988 stát vydal rozhodnutí o výhradním ložisku nerostné suroviny štěrkopísku ve Staré Boleslavi a od té doby je toto území chráněno a hájeno – nesmí se tam nic stavět ani dělat a čeká se, až ho někdy někdo bude chtít vytěžit,“ říká starosta Ondřej Přenosil (ODS).

Aby se však z výhradního ložiska stal skutečný lom, musel nejprve báňský úřad vydat stanovení o tzv. dobývacím prostoru. Řízení trvalo řadu let, problém však je, že o něm zájemci o bydlení ve Staré Boleslavi vůbec nevěděli. Slova vedoucí odboru stavebního úřadu o tom, že o chystané těžbě informace neměla, popírají jak dokumenty o dobývacím prostoru v dané lokalitě, tak i sám starosta Přenosil.

Práva na těžbu ve Staré Boleslavi tak získala firma Tapas Borek. „To území pro tu těžbu je vyčleněné. Ví se o tom, že někdy po roce 2010 se do téhle lokality půjde. Je sice pravda, že to nemáme nikde pořádně napsané, ale vždycky, když jsme komunikovali s městskou radou nebo zastupitelstvem, tak jsme vždy říkali, že ne dříve než v roce 2010, spíš po,“ podotýká majitel společnosti Vladimír Bouček.

Tapas Borek vlastní ve Staré Boleslavi a jejím okolí několik těžařských oblastí – městu z nich plynou příjmy z pronájmu pozemků a z tun vytěženého písku. Dohromady mezi lety 2002 a 2012 vzešel městu zisk necelých dva a čtvrt milionu korun, což je však jen nepříliš velká část z ročního rozpočtu města. Ten činí přes 400 milionů korun ročně.


Místní nyní vidí možnost na zvrácení již povoleného rozhodnutí k započnutí těžby v určitých nesrovnalostech v úředních dokumentech – na území chystaného lomu totiž zůstalo území, které těžařům neprodala jeho majitelka. Její pozemek byl z provozu těžby vyňat, což advokát najatý místními považuje za nezákonné. Odvolání k báňskému úřadu je podané, v případě jeho zamítnutí se místní hodlají bránit u soudní instance.

Zastupitelstvo: Jednou tak, podruhé onak

Zmatené je i chování samotného města – to v roce 2011 na svém zasedání odhlasovalo jednomyslně to, že s těžbou nesouhlasí a městké radě doporučuje od těžby odstoupit. Stalo se tak nicméně už pozdě - pozemky byly několik měsíců před zasedáním pronajaty. Město pak žádalo u různých instancí o tzv. odpis ložiska, avšak bez úspěchu, a k nejasnosti jeho počínaní pak přispívá i skutečnost, že samo nepodalo proti rozhodnutí orgánů odvolání.  

Na konci minulého roku pak přišlo další usnesení o nových krocích proti těžbě na Proboštské louce - místní však už vcelku oprávněně mají o krocích zastupitelstva pochyby. Další osud Proboštské louky tak zůstává ne zcela jasný. 

Video Dobře utajený lom
video

Dobře utajený lom