Věž Šantovka přišla o povolení památkářů, stavba tak nemůže začít

Olomouc – Věž Šantovka v Olomouci přišla o souhlas památkářů, který byl podmínkou k její stavbě. Povolení zrušil krajský úřad, který na žádost Národního památkového ústavu přezkoumal rozhodnutí městského památkového odboru. Jeho stanovisko bylo opačné než státních památkářů, kteří označili záměr stavby za nepřijatelný. Krajský úřad se zabýval pouze procedurální stránkou magistrátního rozhodnutí, nikoli samotnou stavbou. Projekt tím ale může skončit. Plánovaná stavba 75metrové výškové budovy, která má být dominantou nové čtvrti Šantovka, vzbudila v Olomouci napjatou diskusi, její odpůrci upozorňují na narušení městského panorama. Má jít o budovu stejně vysokou jako radnice, tedy druhou až třetí nejvyšší v celé Olomouci.

Rozhodnutím olomouckého magistrátu, jehož odbor památkové péče povolil stavbu budovy Šantovka Tower, se zabýval krajský úřad Olomouckého kraje a zrušil ho. Mluvčí hejtmanství Kamila Navrátilová uvedla, že bylo vydáno v rozporu se zákonem o státní památkové péči a správním řádem. „Jako příklad lze uvést špatnou identifikaci pozemků, na kterých má být stavba realizována, dále neplatnou plnou moc pro zástupce investora nebo nedostatečné odůvodnění či neodůvodnění přijatých závěrů,“ shrnula mluvčí Navrátilová.

Krajští úředníci se při posuzování magistrátního rozhodnutí nezabývali výtkami kritiků věže Šantovka proti ní samotné – nezjišťovali tedy, zda je v souladu s památkovými zájmy a zda naruší historické panorama Olomouce. Právě toho se obávají státní památkáři, ale i kritici věže z Univerzity Palackého. Mluvčí magistrátu Radka Štědrá uvedla, že je město rozhodnutím hejtmanství vázáno. Nové řízení odbor památkové péče nevede, o územní řízení ani stavební povolení investor nepožádal. Mluvčí projektu Šantovka Tower Juraj Aláč nechtěl rozhodnutí krajského úřadu komentovat. „Stanovisko krajského úřadu musíme nejdříve prostudovat,“ upozornil Aláč. Proti rozhodnutí kraje se ovšem investor nemůže odvolat.

Proti stavbě se vyslovili odborníci z Ústavu dějin umění a s projektem nesouhlasí i vědecká rada Filozofické fakulty. Vít Voženílek, profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, minulý týden představil vizualizaci, podle které bude Šantovka Tower vidět z ulic historického centra města, což investor čtvrti Šantovka firma SMC Development (resp. její dceřiná společnost Office Park Šantovka) odmítá. „Vizualizace profesora Voženílka prokazují míru vizuálního a významového dopadu zamýšlené budovy Šantovka Tower do chráněného území městské památkové rezervace. Dosvědčují tak nezávislou autoritou obavy odpůrců stavby o zachování integrity historického prostředí Dolního náměstí,“ podotkl ovšem ředitel olomoucké pobočky NPÚ František Chupík.

Office Park Šantovka ovšem své stanovisko podložila jinou vizualizací. Podle ní věž z centra vidět nebude. „Stojíme si za tím, že naše vizualizace odpovídá skutečnosti a do ukončení správních řízení se k tomu už nebudeme vyjadřovat,“ řekl mluvčí Šantovky Tower.

Plánovaná budova Šantovka Tower u nového nákupního centra Galerie Šantovka má mít 22 pater. Odpůrci stavby Šantovka Tower argumentují tím, že projekt je v rozporu se zásadami územního rozvoje kraje, které jsou nadřazeny územnímu plánu Olomouce. Nový územní plán, který zatím nevstoupil v platnost, s dalšími výškovými budovami u městské památkové rezervace ani nepočítá. Investor proto chce zahájit stavbu co nejdříve – ještě podle starého územního plánu.

Nejvyšší stavby v Olomouci:

  1. hlavní věž katedrály sv. Václava (100,65 m)
  2. radnice (75 m) – stejně vysoká má být Šantovka Tower
  3. budova Moravské vysoké školy (74 m)
  4. Klášterní Hradisko (72 m)
  5. regionální centrum Olomouc (71 m)
  6. přední věže katedrály sv. Václava (68 m)
  7. kostel sv. Cyrila a Metoděje (65 m)
  8. Červený kostel (55 m)
  9. kostel sv. Mořice (46 m)