Co po Corsu? zamyslí se Plzeň

Plzeň – Že na místě, kde dříve stál dům kultury Inwest, na nábřeží Radbuzy v Plzni nevznikne obchodní centrum, už jeho investor oznámil. Budoucnost prázdné plochy v centru čtvrtého největšího města v Česku tak však nevyjasnil. Město dnes vyhlásilo veřejnou soutěž na novou podobu prostranství. Odevzdávat soutěžní návrhy je možné od 25. do 30. dubna. Je ale otázka, zda se městu podaří některý návrh realizovat. Většina pozemků totiž patří společnosti Amádeus Real, která projekt obchodního centra ukončila kvůli sporům s městem.

 

Architektonicko-urbanistickou soutěž vyhlásilo město pro oblast mezi ulicemi Americká, Nádražní, křižovatkou U Jána a Denisovým nábřežím. „Důraz je kladen na urbanistickou strukturu a vymezení veřejných prostranství, výsledek soutěže se promítne do návrhu nového územního plánu Plzně,“ uvedla ředitelka městského útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká.

Termín odevzdání soutěžních návrhů je do 30. dubna. Porota zasedne 13. a 14. května a o den později by měl být názor odborníků na koncepci území zveřejněn. „Návrh mohou odevzdat autorizovaní architekti z ČR i dalších zemí EU,“ upozornila Irena Vostracká.

Pokud by město chtělo prostranství u Denisova nábřeží přizpůsobit některému z návrhů, bude se muset domluvit s majitelem ústředního 2,4hektarového pozemku firmou Amádeus Real. Nákupní centrum Corso Americká mělo stát především na něm, ale vzhledem k rozměrům mělo zasahovat i na okolní pozemky pronajaté investorovi městem. Naopak město bude potřebovat pro uskutečnění svého projektu pozemek, který patří firmě Amádeus. Ta sice po ukončení projektu vyzvala město, aby pozemek odkoupilo, obě strany se ale zřejmě neshodnou na ceně. Amádeus Real již městu pozemek jednou nabídla za půl miliardy, radnice ale nabídku odmítla s tím, že dá nanejvýš 270 milionů. Dohoda se tak zatím nerýsuje. „Město je se svým přístupem na nejlepší cestě k tomu, aby se proluka po domu kultury stala na dlouhou dobu jednou z dominant Americké třídy,“ podotkl právní zástupce společnosti Jan Petřík.

Plzeň se nyní připravuje na soudní spor s developerem. Uzavřela smlouvu s advokátní kanceláří Kocián, Šolc, Balaštík, která ji bude příští tři roky zastupovat, radnice vyčlení na každý rok na právní služby dva miliony korun. Amádeus Real bude po městu zřejmě chtít miliony, které do Corsa již investoval, a další peníze jako ušlý zisk.