Na Šumavě sčítají netopýry, jejich počet zvolna narůstá

Železná Ruda - Na Šumavě v posledních letech narůstá populace netopýrů. Ukazuje to dlouhodobý průzkum zoologů z národního parku. Ti teď začali s pravidelným výzkumem více než osmdesáti zimovišť. Nejvíce jedinců přezimovává například v tunelu Schwarzenberského kanálu nebo ve štolách poblíže Kašperských hor, kam se za nimi vydávají zoologové.

Na Šumavě i v přilehlých oblastech musí správa parku zkontrolovat více než osmdesát zimovišť. Mezi nejrozšířenější druhy na Šumavě v současné době patří netopýr velký, vodní nebo řasnatý. Kromě toho eviduje správa národního parku v celé oblasti a v podhůří ještě dalších čtrnáct druhů. Některé sem dokonce migrují z Lotyšska.

Výsledky průzkumu ukazují v posledních letech na mírný nárůst populace především těch nejvíce zastoupených druhů. To přisuzují zoologové hlavně omezenému používání biocidů v přírodě. „Některé druhy zase ubývají, to může být v závislosti na dostupnosti a počtu úkrytů,“ upřesnil zoolog oddělení monitoringu NP Šumava Luděk Bufka. Z výsledků je pak možné určit i řadu změn daného prostředí.

Mírná zima donutila netopýry hledat náhradní úkryty

Na počtu netopýrů v jednotlivých koloniích se podepisuje i letošní mírná zima. Řada jedinců totiž místo obvyklých míst ve štolách nebo skalách vyhledává náhradní úkryty. „Při dlouhodobém monitoringu je možné vyvodit i změny četnosti populací,“ dodal Bufka.

Kromě zimního monitoringu provádí správa šumavského parku i letní výzkum života netopýrů. Zjišťuje například to, kolik mají mláďat.