První pomoc v praxi: Zaměstnanci si zkoušeli záchranu zavaleného

Brno - Stavební dělníci, zaměstnanci cementáren i strážníci si v brněnském lomu natrénovali první pomoc v praxi. Pracovní úrazy každoročně usmrtí asi stovku lidí, právě pracovníci z rizikových oborů potřebují znát první pomoc i při závažných nehodách. Na figurantech si vyzkoušeli ošetření člověka poleptaného kyselinou nebo záchranu dělníka uvězněného pod závalem šterku.

„Dělám ve stavitelství, kde se občas stanou nějaké úrazy. Byl jsem svědkem závalu i popálení při svařování: na dotyčného vyprskl rozžhavený plast, který se mu zatavil do nohy,“ zavzpomínal na nepříjemný zážitek jeden z účastníků kurzu Jan Poledník. Podle jeho zkušeností lidé při nenadálé události většinou zkoprní. „Člověk může mít nastudovaných řadu věcí, ale když dojde na krizovou situaci, tak zpanikaří a neudělá nic. Je dobré, když si to lidé mohou natrénovat,“ zauvažoval Poledník.

Kurzu první pomoci se zúčastnilo 21 zaměstnanců. „Oproti výuce v učebně zvládli účastníci praxi na místě na 70 procent,“ ohodnotil výkon v líšeňském lomu záchranář Lukáš Pelinka. „Doposud probíhaly jen teoretické kurzy nebo nácvik na resuscitační loutce. Ale takto prakticky se moc neškolilo,“ vysvětlila unikátní seminář ředitelka brněnské pobočky Českého červeného kříže Ivana Holásková.

Video No comment: Nácvik první pomoci po závalu
video

No comment: Nácvik první pomoci po závalu

„Ve spoustě firem nestačí základní první pomoc, protože tam může dojít i k těžším úrazům, jako je například amputace,“ upozornila na vážná rizika některých profesí Holásková. Účastníci zdravotnického kurzu se proto připravovali na tak závažná nebezpečí, jako je například zával, který je podle statistik nejnebezpečnějším pracovním úrazem nejen pro stavební dělníky. „Při zasypání dojde k poškození tkání. Vyhrabávání takového člověka musí být velmi opatrné,“ popsal náročný úkol Pelinka.

V České republice se každoročně stane asi 40 tisíc pracovních úrazů, praktické kurzy první pomoci mají podobná čísla snížit. Nový zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců navíc přinese peníze na preventivní školení, která inspektorát práce vítá. Ročně u nás na následky pracovního úrazu zemře asi sto lidí. V poslední době ale toto číslo pozvolna klesá.

Počet úrazů

smrtelné úrazy celkový počet úrazů

2010 - 135 43 747

2011 - 137 43 695

2012 - 105 40 829

2013 - 108 39 336

Zdroj: Státní ústav inspekce práce


„Je to dáno snížením produkce hospodářství a také modernizací průmyslové výroby, protože nové stroje jsou bezpečnější,“ vysvětlil generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn.