Plzeňští narkomani si vaří drogu z onkologických náplastí

Plzeň – Na drogové scéně v Plzni roste popularita drogy z fentanylových náplastí, které se užívají v medicíně k tlumení bolesti zejména u onkologicky nemocných. Opiát se tu objevil před dvěma lety, hrozba předávkování je u něj vysoká. Výrobci fentanyl z náplastí vyvařují a poté aplikují nitrožilně. Podle policie jeden muž v regionu na předávkování zemřel, další žena utrpěla těžkou újmu na zdraví.

Podle šéfa Centra protidrogové prevence a terapie, které se v Plzni věnuje uživatelům návykových látek, Petra Hrouzka není dobře kontrolovaný zbytkový fentanyl v náplastech. Drogově závislí v Plzni se dostávají k použitým, část ale i k novým náplastem. „Na použité náplasti není poznat, jaké množství fentanylu obsahovala, nikdo neví, jak dlouho ji pacient používal. Není tedy možné určit, kolik v ní zbylo dané látky. A to je vysoce rizikové,“ uvedl Hrouzek.

Podle některých teorií si narkomani dokážou vytipovat v ordinacích nebo přímo v nemocničních lékárnách onkologicky nemocné, ty poté sledují k domu a následně si ohlídají odpad, který lidé vyhazují. Podle jiných názorů ale nemocné přímo kontaktují. „Mezi drogově závislými jsou často lidé, kteří rakovinu mají,“ uvedl Martin Parula, ředitel sdružení Ulice, jež poskytuje sociální a zdravotní služby drogově závislým a osobám komerčně zneužívaným. Odhadl, že jedna náplast dá dávku až šesti lidem.

Plzeň zažívá v posledních letech expanzi drog do majoritní společnosti, výrazný nárůst počtu vyměněných stříkaček mezi drogově závislými i celkově vyšší počty klientů evidují za rok 2013 ve srovnání s předchozími lety. Podle pracovníků z drogových center tu dominuje pervitin, užívání dříve rozšířeného heroinu ustoupilo na minimum. „Historicky máme za loňský rok úplně nevyšší čísla, tedy nejvyšší počet klientů, provedených výkonů, vyměněných stříkaček,“ tvrdí Parula. Zatímco v roce 2011 navázali pracovníci organizace kontakt se 175 klienty, loni to bylo už 294 případů. Celkem v roce 2013 organizace evidovala 621 klientů, což je o 141 více než v roce 2012. Obdobný vzestup eviduje i Centrum protidrogové prevence a terapie.