Muzeum karosářství má skluz, otevře v září

Vysoké Mýto - Nejspíš až v září se veřejnosti poprvé představí Muzeum českého karosářství ve Vysokém Mýtě. Stavbu není možné dokončit včas, v projektové dokumentaci jsou chyby. Muzeum vzniká i díky evropským dotacím a mělo by připomenout hlavně práci slavného designéra Josefa Sodomky.

V muzeum se mění budova bývalého soudu a šatlavy na náměstí Přemysla Otakara II. Město ale naráží na překážky - v projektu jsou chyby, které ho stojí čas i peníze. „Vícenáklady činí 8,5 milionu korun, z toho zhruba 2,5 milionu je způsobeno vadami projektu,“ upřesnil vedoucí odboru investic Jaromír Andrle.

Nečekané stavební úpravy si dokonce vyžádaly nové výběrové řízení. Kvůli chybám v projektu a vyšším nákladům město spolupracuje se soudním znalcem i uznávanými architekty. „Některé vady byly celkem zásadní, to znamená, že byla ohrožena statika budovy, takže jsme museli provádět injektáž pod základy a pod nosnými sloupy,“ popisuje starosta města Miloslav Soušek (SPOZ).

Za zjištěné nedostatky podle vedení města jednoznačně odpovídá zpracovatel projektové dokumentace. „Pokud někdo způsobil nějakou chybu, měl by ji nejen napravit, ale také uhradit,“ míní starosta.

Rekonstrukce historických domů přijde na necelých šedesát milionů korun. Žádosti o změny v projektu muzea město adresuje poskytovateli dotace. Naposledy například šlo o zajištění depozitáře nebo opravu maleb a omítek. Více peněz ale z regionálního operačního programu nedostane. „Regionální rada změnu obsahu projektu povolila, ale nemá možnost tyto vícenáklady proplatit, protože zmíněné práce nebyly nepředvídatelné a město navíc už dříve vyčerpalo finanční rezervu,“ řekl mluvčí ROP Severovýchod Martin Škeřík.

Radnice zatím počítá s tím, že muzeum věnované českému karostářství, galerii a informační centrum otevře během zářijových městských slavností. Výstavní sály připomenou hlavně život a úspěchy Josefa Sodomky, jehož firma udávala osobitý design mnoha českým automobilům.