Danajský dar městu Klatovy?

České Budějovice – Klatovští radní řeší zapeklitý problém. Rodina světoznámého sochaře Josefa Vajceho věnovala městu pomník s názvem Vzdor násilí. Ten však leží stále v klatovském areálu technických služeb. Umělec ho totiž vytvořil s podmínkou, že bude stát v centru Klatov. Tamní kulturní komise s tím ale nesouhlasí.

Někteří členové klatovské kulturní komise hodnotí pomník z poloviny sedmdesátých let jako danajský dar nebo dílo poplatné socialismu. Pomník měl původně stát v Hradištku u Štěchovic na místě bývalého koncentračního tábora. To ale tehdejší režim odmítl. „Umístit takto orientované dílo v roce 2014 do centra města se nám jeví jako velmi nešťastný nápad,“ tlumočí názor kulturní komise její předseda Václav Fiala. 

Jenže zdejší radní už dar rodiny zesnulého klatovského rodáka a akademického sochaře Josefa Vajceho přijali. Pomník složený z pěti kusů je teď uložen v areálu technických služeb a město pro něj zatím marně hledá vhodné umístění. „Ve smlouvě je napsáno, že pokud město památník do roka neumístí, tak jej vrátí dárcům,“ upozorňuje klatovský radní Martin Kříž. 

Přáním Josefa Vajceho bylo umístit sochu pod klatovské brány. Stejný požadavek měli i dárci. To se ale nelíbí některým členům kulturní komise. Ti naopak předložili náhradní varianty. Podle nich by se mohl pomník nazvaný Vzdor násilí stát například součástí díla u vězeňské kaple poblíž klatovského soudu. „Pomník by se stal částí širšího uměleckého celku, který by byl jakýmsi emblémem místa, kde trpěli lidé za okupace i komunismu,“ naznačuje možné řešení člen kulturní komise Karel Mráz. „Vajce byl sochař světového významu a jeho dílo si zaslouží vlastní místo a ne ho zakomponovat do díla jiného sochaře,“ oponuje dárkyně a neteř Josefa Vajceho Šárka Krýslová.   

Josef Vajce vytvořil řadu děl také v zahraničí. Například ve Skotsku připomíná jeho památník československé výsadkáře.

Video Spor o pomník
video

Spor o pomník