Mánesův most slaví jubileum

Praha – Mánesův most slaví sto let. Po dlouhou dobu spojoval Rudolfinum s Klárovem jen přívoz. Až v roce 1869 zde byla postavena řetězová lávka, která nesla jméno korunního prince Rudolfa. Protože nebyla uzpůsobena pro rozmáhající se automobilovou dopravu, čekalo se, že se zde brzy postaví most nový. O něm se sice začalo psát již začátkem 20. století, přesto zde Rudolfova lávka stála přes 44 let. Teprve v březnu 1914 ji nahradil most arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, který nese od roku 1920 název Mánesův most. V březnu 1914 zde chvíli stály oba mosty vedle sebe.

Silniční a tramvajový Mánesův most, desátý most přes Vltavu po proudu řeky v Praze, je 186 metrů dlouhý a 16 metrů široký. Projektovali ho inženýři František Mencl, Alois Nový a architekt Mečislav Petrů. Mostní pilíře zdobí reliéfy sochařů Františka Bílka, Josefa Mařatky a Jana Štursy. Na staroměstské straně mostu jsou dvě fontánky s chrliči, které vytvořil Emanuel Halman, na téže straně řeky stojí socha malíře Josefa Mánesa od Bohumila Kafky z roku 1951. 

V 60. letech byla původní dlažba vozovky a mozaiková dlažba chodníku nahrazena asfaltem. Ten však přinášel různé problémy, a tak byl při velké rekonstrukci v letech 1992-1994 odstraněn.


Dlouhá staletí se dalo v Praze přejít Vltavu jen po Karlově mostě. Dalšího mostu se Praha dočkala až v roce 1841, kdy byl otevřen předchůdce nynějšího mostu Legií u Národního divadla. O devět let později následoval železniční Negrelliho viadukt a v letech 1868 a 1869 dva visuté řetězové mosty, předchůdci nynějšího Štefánikova mostu (most císaře Františka Josefa I.) a Mánesova mostu (Rudolfova lávka). Rudolfovu lávku pro pěší před 100 lety, 11. března 1914, nahradil Mánesův most, po kterém již téměř 100 let jezdí i tramvaje.

Přes Vltavu v Praze vede v současnosti 19 mostů

V současnosti je v Praze 19 mostů přes Vltavu, z toho dvanáct silničních, čtyři železniční, dva pro pěší a jeden tramvajový. Zatím poslední, devatenáctý pražský most přes Vltavu, Lochkovský most na pražském okruhu R1, byl zprovozněn 20. září 2010, před ním byla dlouho (od července 1984) posledním přesvltavským mostem Trojská lávka pro pěší.

Začátkem loňského října byl přerušen provoz na Trojském tramvajovém mostě z roku 1977, přezdívaném „rámusák“. Letos se má totiž začít jezdit po novém, sousedním Trojském mostě, kam se vejdou auta, tramvaje, chodci i cyklisté a který měří přes 260 metrů. Nový Trojský most bude v Holešovicích navazovat na tunelový komplex Blanka, náklady na jeho stavbu byly původně předpokládány na zhruba půl miliardy korun, nakonec se asi vyšplhají na 1,2 miliardy korun.