V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Ostrava - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil smogovou situaci pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko bez Třinecka. Rozptylové podmínky se v Moravskoslezském kraji zhoršily už koncem minulého týdne. Brzy ráno byla krátkodobá koncentrace prachu v ovzduší nejvyšší v Karviné a dlouhodobá ve Věřňovicích na Karvinsku.

Smogovou situaci meteorologové vyhlašují vždy, když dva dny po sobě 24hodinové koncentrace polétavého prachu překračují hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový byl dnes ráno překročen na všech stanicích pro sledování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, a to většinou několikanásobně.

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu se dnes ráno pohybovaly od 66 do 172 mikrogramů na metr krychlový, odpoledne byla situace podobná, když hodnoty dosáhly 67 až 167 mikrogramů na metr krychlový. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, tak byl překročen na všech měřicích stanicích, v některých místech až několikanásobně.

Nejhorší byla situace ve Věřňovicích na Karvinsku, naopak nejmenší hodnoty vykazovala stanice v Opavě. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin byly podlimitní. „Dnes ani v noci nepředpokládáme vzhledem k meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací budou v Moravskoslezském kraji imisní limit překračovat i několikanásobně,“ uvedli meteorologové.

Ilustrační foto
Zdroj: Thinkstock
Autor: Chalabala

Podle aktuálních hodinových koncentrací byla ale situace v regionu odpoledne podstatně příznivější než ráno. Nejvyšší naměřená hodnota mezi 12:00 a 13:00 byla 74 mikrogramů na metr krychlový.

Pracovníci ČHMÚ doporučili vzhledem k vyhlášení smogové situace, aby se senioři, malé děti a lidé s chronickými dýchacími potížemi nebo nemocemi srdce při pohybu venku raději vyvarovali zvýšené tělesné zátěže. U dospělých bez zdravotních potíží ale podle meteorologů nejsou nutná žádná omezení. ČHMÚ také požádal všechny řidiče, kteří nutně nemusí vyjíždět, aby auta nechali doma, protože výfukové plyny značně přispívají ke zvyšování koncentrace prachu a oxidu dusičitého v ovzduší.

Ilustrační foto
Zdroj: ČTK
Autor: Jaroslav Ožana

Ovzduší v Moravskoslezském kraji patří k nejhorším v zemi, na znečištění se podílí průmysl, doprava i topení v domácnostech. Podle odborníků jsou problémem i škodliviny, které do regionu míří ze sousedního Polska.