Skanska musí Bublavě vrátit 57 milionů za nedostavěný aquapark

Bublava - Obec Bublava nemusí firmě Skanska platit 19 milionů za část nikdy nedokončeného aquaparku. Skanska naopak vrátí 57 milionů, které Bublava za první část stavby zaplatila ze státních dotací. Rozhodl o tom sokolovský okresní soud. Smlouva mezi obcí a firmou byla podle něj od začátku neplatná, protože ji neschválilo zastupitelstvo. Soudce loni strany vyzval, aby se dohodly. Je totiž pravděpodobné, že se Skanska opět odvolá a více než desetiletý spor se povleče dál. Zástupce Skansky se dnes k soudu nedostavil.

Podle soudu byla smlouva mezi obcí a firmou od počátku neplatná, protože ji zastupitelstvo neschvalovalo, ale jen vzalo na vědomí. „Soud je přesvědčen, že tehdejší starosta nejednal podle vůle obce, ale bez příslušného zmocnění. Veřejná soutěž byla vyhlášena 28. března 1999, přičemž jediné zasedání, kde se projednávala, bylo 17. května 1999,“ uvedl například soudce Jaroslav Simet.

Vůle vypsat výběrové řízení prý chyběla

Podle rozsudku zastupitelé neprojevili jasně vůli vypsat výběrové řízení a nabýt v budoucnu majetek. Podle soudce zvlášť v tak malé obci by se mělo pečlivě zacházet s veřejnými prostředky. „Není možné, aby obec projevila vůli jinak než aklamací,“ uvedl soudce.

  • Starosta Bublavy Igor Jirsík: „Z celkových 57 milionů, které jsme měli vracet, nám část stát odpustil a musíme splácet celkem 33 milionů. Ještě nám zbývá splatit 19 milionů.“

Pokud dnešní rozsudek nabude právní moci a obec skutečně peníze dostane zpět, chce obec nejprve doplatit dluhy státu. Ale zbytek by pomohl opět začít v obci investovat. „Nemohli jsme žádat o dotace z Evropské unie, z ministerstvev. Nyní bychom se pustili například do oprav komunikací a základních věcí, o které byli lidé v obci deset let ochuzení,“ dodal Jirsík.

Bublava se dostala do problémů kvůli nedokončenému projektu aquaparku. Spor malé horské obce s velkou stavební firmou se táhne už roky. Bývalé vedení obce v čele se starostou Bohumilem Havlem podepsalo v roce 1999 smlouvu o stavbě aquaparku se Skanskou s tím, že celou stavbu měly zaplatit státní dotace. Postupně tak ze státních peněz Bublava zaplatila 57 milionů. Pak ale dotace přestaly přicházet a stavba se zastavila nedokončená. Podle znaleckého posudku, který si nechala obec zpracovat, má hodnotu jen 29 milionů. Posudek Skansky mluví o 60 milionech.

Sokolovský soud již dříve konstatoval, že stavba patří obci. Ta dosud tvrdila, že ji nikdy nepřevzala. V celém sporu ale byla i řada dalších nejasností. Faktury nebyly i podle mínění soudce dostatečně podrobné, a tak se z nich nedalo určit, jestli všechny fakturované položky na stavbu skutečně dorazily. Kvůli splácení dotací za aquapark patří mezi nejzadluženější obce.