Světový den zdraví: Medici vás na Andělu zdarma vyšetří

Praha – Studenti pražských lékařských fakult budou dnes na Andělu nabízet základní zdravotní vyšetření a poradenství v oblastech, které se týkají zdravého životního stylu. Osvětovou akci pořádá česká pobočka mezinárodní organizace mediků IFMSA u příležitosti Světového dne zdraví, který připadá na 7. duben. Akce s názvem Vaše zdraví oslaví svátek! Dejte mu dárek a nechte si ho zkontrolovat se koná nejen v Praze, ale taky v Brně, Ostravě, Olomouci a Hradci Králové.

V Praze spojí svoje síly studenti medicíny 1., 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy spolu s dalšími odborníky a promění pěší zónu Anděl v improvizovanou ordinaci. Zájemcům budou od 10 do 18 hodin poskytovat preventivní prohlídky a poradenství.

„V našem edukačním stanu bude pro širokou veřejnost připraveno celkem 9 stanovišť – měření krevního tlaku, tělesného tuku, BMI indexu, poradenství o zdravé výživě, důležitost pohybových aktivit a v neposlední řadě prevence rakoviny plic a prsou. Zájemci si budou moci osvěžit znalosti první pomoci na modelových figurínách. Studenti stomatologie z naší fakulty navíc mohou nabídnout nejnovější poznatky o správném čištění zubů,“ vystvětlila studentka všeobecného lékařství a lokální koordinátorka projektu Kristýna Kučerová.

IFMSA (International Federation of Medical Students Associations neboli Mezinárodní federace asociací studentů medicíny) je nezávislou institucí zastřešující 117 členských organizací, které čítají více než 1,2 milionu členů – studentů medicíny – ze 101 zemí světa. IFMSA byla založena v roce 1951 v Kodani a v současnosti je největším a nejstarším sdružením mediků na světě. Oficiálně ji uznává Organizace spojených národů (OSN) i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Základním posláním IFMSA je prohloubit mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví lidí na celém světě. Pořádá studentské výměnné stáže a osvětové projekty pro veřejnost (například s tematikou zdravého životního stylu, diabetu nebo AIDS). IFMSA má v České republice pobočky při všech osmi českých a moravských lékařských fakultách.