Cyklisté jsou hrozba i ohroženi

Praha – Statistiky přisuzují cyklistům zavinění minimálně dvou nehod denně. Ve srovnání s minulým rokem znamenají první měsíce toho letošního nárůst s podílem cyklisty, přičemž řada nebezpečných střetů se odehrává v ulicích měst. Bezpečné traversy cyklostezek přes silnice chybějí, cyklisté pak musejí na přechody pro chodce, kam ale vlastně podle zákona vůbec nesmějí. K příčinám vážných nehod patří náhlé vjetí na přechod, neopatrná jízda nebo bezohlednost k chodcům tam, kde se sbíhají cyklotrasy a cesty pro pěší. Statistiky nehod s účastí cyklistů najdete na stránkách BESIPu.

Video Některá rizika cyklistické přepravy
video

Některá rizika cyklistické přepravy