Spory kolem silnice u Litomyšle nejsou ani po pěti letech u konce

Litomyšl – Trasu rychlostní silnice u Litomyšle R35 se Pardubický kraj napodruhé pokusí prosadit v tzv. severní variantě. Souhlasí s ní i radnice, protože vede dále od města v lokalitě, kam by se zástavba neměla rozvíjet. V minulosti ale trasu kolem Bohuňovic odmítl Nejvyšší správní soud, ke kterému podal žalobu místní zemědělec Jan Vaňous. Tomu se nelíbilo, že mu R35 měla vést přes pole a stavbu s ním nikdo neprojednal. 

Severní trasování rychlostní silnice R35 u Litomyšle vybrali zastupitelé Pardubického kraje, který teď musí začít jednat s dalšími institucemi a dotčenými obcemi, uvedl vedoucího odboru strategického rozvoje kraje Pavel Kalivoda. Pokud ty severní trasu také podpoří, bude možné zařadit ji do zásad územního rozvoje a Ředitelství silnic a dálnic bude moci začít stavbu připravovat.

Varianta severního trasování R35 rozhodně nebude vadit radnici Litomyšle, ta ji naopak prosazovala. Silnice podle ní povede dále od města, proto nezatíží Litomyšl hlukem a emisemi. Alternativní jižní trasa, která by vedla v blízkosti místní části Kornice, by ovlivňovala rozvojové plochy pro bydlení, ovlivnila větší počet již existujících sídel, avšak současně by byla méně náročná na zábor půdy a má také lepší hodnoceni v dopadu na krajinu.

Podobná trasa jako ta schválená se v případě R35, která bude sloužit rovněž jako obchvat Litomyšle – dnes prochází stará silnice přímo přes město – v zásadách územního rozvoje Pardubického kraje již jednou objevila. Již před pěti lety ji ale vymazal Nejvyšší správní soud, na který se obrátil zemědělec Jan Vaňous z Bohuňovic. Přes jeho pozemky měla R35 vést, ale trasa s ním nebyla projednána. Ukázalo se, že politická reprezentace kraje původně schválila trasu více na jihu, krajští úředníci ji však zakreslili jinam, a tak se trasa silnice náhle ocitla na Vaňousově poli. Od rozhodnutí NSS v zásadách rozvoje zhruba desetikilometrový úsek rychlostní silnice u Litomyšle vůbec není.

Stavba R35 se po několikaleté přestávce rozběhla letos dostavbou tříúrovňové křižovatky se silnicí I/37 u Opatovic nad Labem. V dalších fázích se dostane k obci Časy a dále k Ostrovu, stavba by mohla začít již letos, ale komplikuje ji výkup pozemků. Kvůli nízkým cenám lidé odmítají nabídky ŘSD a stát přistupuje k vyvlastňování. Od Ostrova by měl vést dlouhý úsek s obchvaty Vysokého Mýta a Litomyšle a nakonec vznikne propojení s již stojícím úsekem R35 v Mohelnici. Pro tyto dva úseky však silničáři ještě nemají žádnou představu, kdy by mohla stavba začít. Záleží i na tom, kdy se celá východočeská R35 dostane do územně plánovací dokumentace.