Řeky jsou bez vody, přehrady se upouštět nebudou – vodáci ruší akce

Olomouc – Řeky jsou téměř prázdné a více vody v nich nemohou vodáci očekávat. Již proto začali rušit některé plánované akce. Na vyschlosti řek se nic nezmění především na Moravě a jejích přítocích. Vodohospodáři oznámili, že oproti plánu nebudou kvůli suchu pro vodáky upouštět přehrady.

Jen těsně nad minimálním průtokem se pohybuje hladina Vltavy pod Vyšším Brodem, Otavy pod Sušicí nebo Ohře. „Splavná je i Lužnice, ovšem ve svižnějších úsecích pod Táborem je více kamenů než vody v korytě řeky,“ uvedl Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu. Řada dalších toků v Čechách je potom pro vodáky nesjízdná – Úhlava, Úslava ani Mže nejsou k dispozici, Sázavu lze splout pouze do Krhanic.

Navzdory jarnímu suchu se nezmenšil zájem o letní splutí Teplé Vltavy. Za týden od spuštění rezervačního systému si plavbu od Soumarského mostu po most u Pěkné – kde bez povolení správy šumavského parku plout nelze – zaregistrovalo přes 350 lodí. Největší zájem je podle mluvčího správy Pavla Pechouška o prázdninové termíny. Počasí ale může i zarezervované plavby nakonec znemožnit. Na Teplou Vltavu mohou vodáci vyrazit od 1. května, při výšce hladiny 50 až 60 centimetrů smí úsek denně splout nanejvýš 63 lodí, a to v hodinových rozestupech. Posádky s sebou musí mít průvodce. Pouze při hladině nad 61 centimetrů se kapacita Teplé Vltavy zvyšuje až na 180 plavidel za den. Plavba od Soumarského mostu je možná pouze v kánoi nebo v kajaku a až po uhrazení registračního poplatku, který činí 300 až 500 korun za loď.


Na plavby, ale i plánované akce potom musí zapomenout vodáci z povodí Moravy. Vodohospodáři oznámili, že jim do vysychajících koryt nepustí z přehrad více vody. „Povodí Moravy ruší veškeré vypouštění vody z vodních děl v jeho správě ve prospěch vodáckých akcí, a to až do odvolání. Průtoky řek a potoků, které zásobují nádrže vodou, se pohybují hluboko pod dlouhodobým průměrem. Povodí Moravy tak musí s vodou šetřit,“ zdůvodnila mluvčí správy povodí Gabriela Tomíčková. Podle Petra Ptáčka z Vodácké školy záchrany proto již byly zrušeny například plavby na Bystřičce a Svratce. Jiné to není ani v povodí Odry, chystá se proto zrušení víkendového sjezdu Moravice.

Vodáci ruší akce i v Čechách, nepojedou se tak závody na Kamenici a Jizeře. Počítají naopak s nedělním splutím potoku Mastník ze Sedlčan a 26. dubna Malše z Římova. „Prozatím vypadá situace s vodou dobře i na závody a volné splutí Divoké Orlice 3. května,“ doplnil Petr Ptáček.

Sucho ovšem nepostihlo pouze Česko, vodáci nenaleznou příznivé podmínky ani za hranicemi. Stejně jako české toky, ani Regen, Kwisa nebo další vodáky často navštěvované toky vodou neoplývají.