Online mapy pomohou připravit se na povodně a eliminovat škody

Ostrava - Ministerstvo životního prostředí začalo seznamovat jednotlivé regiony s projektem centrální online Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, která má pomoci státním orgánům i obcím lépe se připravit na možné záplavy a také preventivně eliminovat škody. Zástupci ministerstva, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Brně a dalších institucí, kteří se na tvorbě map podílejí, dnes seznamovali s možnostmi jejich praktického využití Moravskoslezský kraj. Zítra bude podobný seminář v Českých Budějovicích.

Mapy vycházejí z pěti až pětisetletých průtoků. Oblasti vysokého povodňového nebezpečí jsou vyznačené červeně, středního nebezpečí modře, vyšrafované plochy jsou vhodné pro bydlení. „Mapy povodňového nebezpečí jsou založeny především na hloubkách, průtocích vody v zaplaveném území, na četnosti opakování jevu,“ vysvětlovala členka autorského týmu Pavla Štěpánková z brněnského výzkumného ústavu.

Mapy mají sloužit také obcím pro územní plánování. Tam, kde je vysoké nebezpečí záplav, by se už neměly stavět žádné nové domy určené k bydlení.

Video Mapy povodňového nebezpečí
video

Mapy povodňového nebezpečí

Mapy povodňového nebezpečí

On-line mapy povodňových nebezpečí a rizik

Dosud se v záplavové zóně stavět může, pokud to povolí vodohospodáři. „Od posledních záplav povolili v záplavové zóně našeho katastru postavit jen dva domy,“ uvedla například mluvčí bohumínského městského úřadu Lucie Balcarová.

Nebezpečné zóny jsou například v bohumínské části Vrbice, která byla silně postižená povodněmi v roce 1997 a naposledy také v roce 2010. Tamní obyvatel Jan Pavlus vzpomíná, že měl v bytě dva metry vody. „Přistěhoval jsem se v osmdesátých letech, kdybych měl informace, že to tady může být tak zlé, asi bych se rozhodl pro jiné místo,“ řekl muž. Online povodňové mapy teď mohou lidem, kteří se rozhodují, kde budou bydlet, pomoci i v tomto směru.

Vytvoření centrální mapy povodňových nebezpečí a rizik nařizuje členským zemím povodňová směrnice Evropské unie.