Největší ostravská huť zahájila zásadní modernizaci energetiky

Ostrava – Největší huť v Česku ArcelorMittal v Ostravě zahajuje modernizaci technologie. V průběhu dvou let nahradí dosavadní čtyři uhelné kotle jedním úspornějším a ekologičtějším fluidním kotlem. Výměna bude stát jednu a půl miliardy korun. Jde o část rozsáhlejší investice na ekologizaci a modernizaci všech jedenácti kotlů v huti za celkem tři miliardy. Většinu financí by měl vlastník dostat z Evropské unie.

Energetika huti v Ostravě-Kunčicích mění technologii po padesáti letech. Jde o zásadní modernizaci, kterou by mohli pocítit i obyvatelé Ostravy, protože provozy společnosti ArcelorMittal Ostrava patří k největším znečišťovatelům životního prostředí ve městě i celém Moravskoslezském kraji. „Fluidní kotel, který umožňuje rovnoměrné a dokonalejší hoření paliva při nižších teplotách, bude mít pozitivní vliv na emise skleníkových plynů, ubude tuhých znečišťujících látek, oxidů síry, oxidu dusíku,“ uvedl ředitel Energetiky společnosti Petr Baránek. Zdůraznil, že tato velká investice je potvrzením toho, že firma vidí v Ostravě perspektivu.

Video ArcelorMittal investoval do modernizace a ekologizace energetiky
video

ArcelorMittal investoval do modernizace a ekologizace energetiky

ArcelorMittal investoval do modernizace a ekologizace energetiky

ArcelorMittal zahájil významnou modernizaci energetiky

Zatímco čtyři nejstarší kotle nahradí jeden nový, na čtyřech novějších firma dokončuje odsíření. „Další tři kotle čeká takzvaná denitrifikace, jejímž výsledkem bude snížení emisí oxidů dusíku,“ informovala mluvčí firmy Barbora Černá-Dvořáková. Dodala, že smyslem investic je dlouhodobě zajistit nepřetržitý a energeticky náročný proces hutní výroby a zároveň průběžně snižovat ekologickou zátěž okolí.

Generální ředitel ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar zdůraznil, že ocelárna zahajuje nákladnou změnu technologie, přestože ekonomické podmínky nejsou právě příznivé. „Proto jsem opravdu hrdý na to, že jsme se navzdory tomu do této akce pustili,“ řekl generální ředitel.

Firma patří do největší světové ocelářské skupiny ArcelorMittal a má roční kapacitu výroby až tři miliony tun oceli. I s dceřinými společnostmi zaměstnává sedm a půl tisíce lidí a její provozy zabírají plochu několika stovek hektarů. Jejím předchůdcem byla Nová huť Klementa Gottwalda, ze které se poprvé lilo surové železo roku 1952 a která dala Ostravě synonymum ocelové srdce republiky. Privatizace státní ocelárny proběhla v roce 2003, nejprve vznikl ISPAT Nová Huť, pak Mittal Steel Ostrava a od fúze světových ocelářských firem Arcelor a Mittal je to ArcelorMittal Ostrava. Ekologizace a modernizace provozů začala postupně po pádu komunismu. Nejrozsáhlejší investicí do ekologie bylo dosud odprášení aglomerace Sever v roce 2011.