V Chrudimi odhalují středověkou pevnost

Chrudim - Mimořádné nálezy hlásí archeologové, kteří se pustili do průzkumu v centru Chrudimi. Za kostelem Nanebevzetí Panny Marie objevili pozůstatky středověkého hradu. Narazili také na pohřebiště bohatých měšťanů. Nálezy tak potvrdily to, co dosud naznačovaly provedené sondy. A to všechno díky stavbě horkovodu. Výkopové práce nad náměstím za kostelem provází jeden objev za druhým.

Místní archeologové tak mají doklad chrudimského městského hradu. Části hradební zdi podle archeologů potvrzují existenci obdélníkové středověké pevnosti. Jen o kousek dál odborníci odhalují v zemi černé pásy. Může jít o vnitřní stěnu dřevěné hradby z 9.–10. století. Nalezené kosterní ostatky dospělých i dětí dávají tušit, že právě tady bývalo po zániku hradu pohřebiště. Objevené kosti čekají antropologické rozbory. 

S pomocí moderní techniky archeologové zaměřují místo nálezů. Historie Chrudimi se tak snadno zachytí v mapách nebo 3D modelech.