Základní kámen právnické fakulty ukrýval listiny, zřejmě s Masarykovým podpisem

Brno - Odborníci z Masarykovy univerzity dnes otevřeli schránku v základním kameni právnické fakulty, kterou nedávno objevili při stavebních pracích ve sklepě. Uvnitř kamene se skrývaly dobové noviny a dvě listiny psané na pergamenu. Univerzita se chystá kámen vystavit v nové knihovně, kterou buduje právě v suterénu fakulty.

Video Tajemství uložené v kameni
video

Tajemství uložené v kameni

Přinejmenším na jedné z listin je pravděpodobně vlastnoruční podpis prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea Masaryka, který se slavnostního uložení kamene v roce 1928 osobně zúčastnil. S jistotou to však zatím nikdo neví. Archiváři si dnes netroufli celou listinu rozvinout. Obávali se případného poškození. Nyní se listiny ujmou restaurátoři.

Vyjmutí schránky ze základního kamene dnes zkomplikovala neobvykle pevná betonová zátka, kterou řemeslníci před 86 lety otvor uzavřeli. Nakonec musel technik beton rozbít.

Základní kámen našli dělníci úplnou náhodou - když bourali prostor pro nové dveře. „Kámen zpět už nedáme, ale umístíme ho někam, kde si ho budou všichni moci prohlédnout,“ nastínila tajemnice fakulty Blanka Přikrylová. 

Univerzita už od svého vzniku v roce 1919 narážela na prostorové potíže. Stavba právnické fakulty podle plánů architekta Aloise Dryáka byla prvním krokem k vybudování univerzitního městečka pod Kraví horou. Podařilo se však dokončit jen jednu budovu, poté přišla krize, druhá světová válka a kampus musel desítky let počkat. Nakonec univerzitní areál vyrostl v Bohunicích.