700 milionů od vlády zvedá fakultní nemocnice z klinické smrti

Praha - 500 milionů korun dostane brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny a 200 milionů Nemocnice Na Bulovce v Praze. Jednorázovou pomoc jim přiklepla vláda, podle ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) nemocnicím hrozilo, že přestanou fungovat. Peníze půjdou z vládní rozpočtové rezervy.

„Ekonomická situace Nemocnice na Bulovce a Fakultní nemocnice u svaté Anny není dobrá, je to důsledek špatného hospodaření z uplynulých let. Pokud by jim vláda nepomohla, reálně hrozilo, že přestanou fungovat a bude ohrožena péče pro pacienty,“ uvedl Němeček. Podotkl navíc, že nad nemocnicemi nyní panuje „přísná kontrola“, díky plánům na ekonomické ozdravení by měly v budoucnu hospodařit vyrovnaně.

Nemocnice u sv. Anny skončila loňské hospodaření s propadem zhruba 367 milionů korun, což byl nejhorší výsledek ze všech nemocnic a ústavů, jež ministerstvo zřizuje. Bulovka byla v pořadí nejhorších druhá s propadem přesahujícím 308 milionů korun.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček: „Je to jeden z kostlivců, kterého jsme našli po předchozím vedení ministerstva zdravotnictví. Považuju to především za selhání managementů, které v těchto dvou nemocnicích byly a již jsou vyměněny, ale považuju to především za selhání zřizovatele těchto dvou příspěvkových organizací, kterým je ministerstvo zdravotnictví.“


Sv. Anna vysvětlila propad tím, že se negativním způsobem na jejích příjmech podepsala úhradová vyhláška, odliv klientů do okolních lékáren, změny DPH a převod lineárních urychlovačů, radiační onkologie a části klinické onkologie na Masarykův onkologických ústav. Ztratila tak zdroje výnosů za lukrativní výkony.

Fakultní nemocnice u svaté Anny
Zdroj: ČT Brno

Už v dubnu dalo ministerstvo Mezinárodnímu centru klinického výzkumu (ICRC) u sv. Anny 50 milionů korun. Z nich 40 milionů byla úhrada dluhu americké klinice Mayo, která hrozila, že z projektu odejde, pokud nedostane zaplaceno. Ministerstvo tehdy slíbilo sv. Anně další dotace, výše se měla odvinout od konkrétních analýz její finanční situace.

Bulovka ztrátu vysvětlila tím, že ji z větší části tvoří pokuta vyčíslená finančním úřadem na 203 milionů korun. Nemocnice si nese značnou neuhrazenou ztrátu z minulých let, 426 milionů korun. Na rezervním fondu měla na konci roku pět milionů korun. Její závazky z obchodního styku od data zdanitelného plnění nad 60 dnů dosáhly 514 milionů korun.