Dobrovolníci ze zahraničí pomáhají s obnovou pralesa v okolí Ještědu

Liberec - Čtrnáct dobrovolníků ze tří kontinentů pomáhá v okolí Ještědu obnovovat původní prales. Dříve totiž v Jizerských horách rostly hlavně listnaté stromy. Mladí cizinci je tam teď v rámci tzv. workcampu, kdy mají za práci hrazen pobyt a stravu, pomáhají vrátit. Všichni si Česko vybrali sami přes mezinárodní organizaci Inex. Někteří přitom dorazili až z Kolumbie nebo Číny.

Přímo v lese nečeká zahraniční dobrovolníky lehká práce. Mladé listnáče totiž potřebují dostatek světla, a tak ostružiní a kopřivy musejí zmizet. Srpem se kosí všechny plevelné rostliny, které ohrožují růst vysazených stromů. Dobrovolníci pracují i v nedaleké lesní školce, kde se starají o stromky, které výsadba teprve čeká.

V Liberci stráví dobrovolníci 14 dní. Každý den pracují pět hodin, za to mají placené ubytování a jídlo. Letos dorazili mladí lidé nejen z Evropy, ale i z Jižní Ameriky nebo Asie. „Komunikujeme spolu dobře, přestože jsme z rozdílných zemí. Hlavně máme skvělé lídry. Myslím, že dohromady odvedeme kus práce,“ pochvaluje si svůj pobyt čínský student.

Nezisková organizace Čmelák vysazuje na ještědský hřeben hlavně jeřáby, jilmy a habry. Právě tyto listnáče vytlačily před stovkami let rychle rostoucí smrky. Obnova původního lesa začala před dvaceti lety a potrvá další desítky let. Zájem o dobrovolníky tak bude i v příštím roce, kdy tam mladí cizinci budou pomáhat už podvanácté.