CHKO Kokořínsko se rozšiřuje o Máchův kraj

Praha – Chráněná krajinná oblast (CHKO) Kokořínsko je ode dneška větší. Rozšířila se o Máchův kraj v okolí Doks. Oficiální vznik oblasti s názvem Kokořínsko – Máchův kraj přinesla vládní novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Rozšíření má umožnit lepší ochranu přírody a krajinného rázu oblasti včetně bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

Video CHKO Kokořínsko se rozšiřuje o Máchův kraj
video

CHKO Kokořínsko se rozšiřuje o Máchův kraj

CHKO Kokořínsko se rozšiřuje o Máchův kraj

Pelc: Podpoříme turistický ruch

Sedm let připravované rozšíření kokořínské CHKO podpořili ekologové i dotčené obce. Ministerstvo životního prostředí pokládá tuto lokalitu za jedinečnou. Její výjimečnost dokládá i návrat vlka po 100 letech, který potvrdily fotopasti. V lokalitě se nachází 163 zvláště chráněných druhů živočichů a téměř stovka zvláště chráněných druhů rostlin.

  • CHKO tak bude mít nově rozlohu přes 400 kilometrů čtverečních (rozloha Kokořínska je 272 km2, Máchova kraje pak 137 km2)

V oblasti se vyskytuje například masožravá rostlina tučnice česká a orchidej prstnatec český, jedna z posledních početnějších populací tesaříka alpského v Česku, největší hnízdní populace jeřába popelavého a téměř 700 druhů motýlů. Důležitou součástí CHKO jsou také místa, která vytvořili lidé, například louky, Máchovo jezero, Novozámecký a Břehyňský rybník nebo Hradčanské rybníky. Nové postavení území je také příležitostí k rozvoji turistického ruchu.

František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

„Je jasné, že chránit přírodu bez zájmu místních lidí a bez specifikace rozvoje hospodaření v dotčeném území nejde. Kromě extenzivního zemědělství a lesnictví je zde proto důležitý rozvoj turistického ruchu. Nic se turistům neuzavře, naopak, některá území chceme zpřístupnit pomocí povalových chodníků, ptačích pozorovatelen a podobně.  Z hlediska samospráv nálepka chráněné krajinné oblasti zlepší přístup i k evropským i národním dotacím jak z hlediska cestovního ruchu, tak účelového obhospodařování krajiny.“


Po Máchovu kraji vznikne další CHKO, a to v Brdech, až je opustí vojáci. V budoucnu by mohl vzniknout také Národní park Křivoklátsko.