Karvinská iniciativa žádá o pravomoci postihovat problémové obyvatele

Karviná - Zástupci měst a obcí z Karvinska, Ostravska a také severočeského Varnsdorfu řešili v Karviné vyloučené lokality a ubytovny pro chudé. Zaměřili se na postihy problémových obyvatel. Výsledkem je memorandum s návrhy řešení. V textu, který dostane vláda a obě komory Parlamentu, žádají větší pravomoci pro obce k regulaci ubytoven a sběren surovin, žádají omezení vyplácení sociálních dávek na rodinu a sociální bydlení, obnovení povinnosti část dávek si odpracovat, volají po možnosti postihovat opakované přestupky.

Účastníci konference se soustředili především na možnosti účinných postihů lidí, kteří zneužívají sociální dávky a beztrestně porušují zákony. „Jen vytloukáme klín klínem. Obce potřebují větší pravomoci. Stát nám musí pomoct tím, že změní další zákony podle potřeb obcí, které nejlépe vědí, co mají za problémy a jak je potřebují řešit,“ uvedl náměstek primátora Karviné Petr Bičej.

Neplacení pokut - trestným činem?

Karvinská iniciativa navazuje na srpnovou petici Svazu měst a obcí České republiky, která žádá vymahatelnost práva i ve vztahu k příjemcům sociálních dávek a dávek v hmotné nouzi, kteří bývají nepostižitelní z důvodu nemajetnosti. „To nelze akceptovat zejména v oblasti přestupků. I osoby nemajetné si musí být vědomy odpovědnosti. Musí být přinuceny podrobit se sankci a hradit zákonně stanovené pokuty,“ shodují se signatáři memoranda. Požadují, aby obce měly možnost uložit povinnost odpracovat pokuty formou prospěšných prací pro obec a uvalit exekuce na dávky. Opakované přestupky proti veřejnému pořádku a občanskému soužití a také opakované odmítání sankcí by se podle nich měly stát trestným činem. Města také žádají zřízení celonárodního registru přestupků. „O tento přehled žádáme od roku 2011. Takto nevíme, kdo jaké přestupky už napáchal,“ vysvětloval starosta Varnsdorfu Martin Louka.

Kdo nepracuje, ať nedostane dávky

Signatáři také trvají na změně zákonů a zákazu výkupu kovového odpadu od jednotlivců, který nedávno odmítli poslanci. Dalším požadavkem je možnost motivačního rozdělování sociálních dávek. „Je potřeba omezit dávky pro celoživotně programově nezaměstnané, podmínit je prací pro obec. Navrhujeme obnovit institut veřejné služby tak, aby se za ni platilo, protože dnes je to dobrovolná práce zadarmo. V případě odmítnutí práce musí být možné dávky odebrat,“ navrhují signatáři.

Ve vztahu k ubytovnám žádají o zákonné omezení doby pobytu a možnost regulovat počty ubytoven podle potřeby obce, chtějí také dostat možnost omezovat dávky na bydlení. „Karviná také navrhuje omezit dávky vyplácené na děti maximálně na tři. Vícečetné rodiny trvale závislé na dávkách totiž berou dávky také podle počtu dětí a sociální podpora je pak vyšší, než kdyby v rodině někdo pracoval,“ informovala mluvčí Karviné Šárka Swiderová.