OBRAZEM: Mykénské bojovníky obdivovali i pravěcí obyvatelé Moravy

Brno – Zbraně válečníků se vzorem jako z Homérova eposu Illias nebo pohřbívání dětí v keramických nádobách podle středomořského vzoru. Nová výstava Moravského zemského muzea ukazuje, že pravěké společnosti ve střední Evropě udržovaly intenzivní kontakt s Mykéňany. Dokládají to nalezené šperky, keramika nebo vzácný chlebový idol ze směsi hlíny a pšeničné mouky. Na výstavě nechybí ani fotografie antických Mykén a kopie nejvzácnějších nálezů – především tzv. Agamemnónovy pohřební masky nebo zlaté tepané číše z Vafia. Výstavu Mykény a střední Evropa otevírá muzeum už tuto středu.

Obrazová galerie
 • Mosazné odlitky meče a dýk
 • Mosazné odlitky meče a dýk
 • Replika přilby pošité kančími kly
 • Kopie tzv. Agamemnonovy masky
 • Kopie tzv. Agamemnonovy masky
 • Šperky typické pro středomořskou oblast se našly na Slovensku
 • Šperky typické pro středomořskou oblast se našly na Slovensku
 • Kopie minojských váz a lahví na pití
 • Číše na vysoké noze z mosazného plechu
 • Keramika, parohová motyka a jehlice z Nižné Myšli
 • Keramika, parohová motyka a jehlice z Nižné Myšli
 • Kovový depoz objevený v roce 2012 u Rešic
 • Výstavy Mykény a střední Evropa
 • Obětní jáma na výstavě Mykény a střední Evropa
 • Dvojhrob ženy a malého chlapce z pohřebiště v Nižné Myšli
 • Výstava Mikény a střední Evropa

Mykény

Heinrich SchliemannMykény jsou archeologickou lokalitou v Řecku, zhruba 90 km jihozápadně od Athén na severovýchodě Peloponésu. Mykény objevil proslulý amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který se postaral i o objevení Tróji.

Mykény byly v 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a vojenskou pevností, která dominovala velké části jižního Řecka. Období od 16. do 12. století př. n. l. je proto nazýváno obdobím mykénské kultury. Mykéňané (známí také jako Achájci) přišli do Řecka z Balkánu kolem roku 2000 př. n. l. Mykénskou civilizaci tvořily nejprve vesnice na svazích hor, které obývali lidé hovořící starou formou řečtiny. Kolem roku 1650 př. n. l. přerostly mnohé vesnice v opevněná města s bohatými paláci a s luxusním zbožím, které konkurovalo zboží velmi zručných krétských řemeslníků. Mykénskou civilizaci tvořilo asi 20 městských států.

(zdroj: Wikipedie)